Norge

Single taper økonomisk

Aleneboende har det mye tøffere økonomisk enn de som lever i parforhold. Mange single vet heller ikke hvordan de skal prioritere pengebruken.

  • Forf>
  • <forf>ida Aamodt-hansen Knut Snare (foto)<

En stadig større andel av befolkningen i Norge lever alene. Mens det tidligere var mest vanlig at én inntekt skulle forsørge hele familien, består nå hver tredje husstand av bare én person.I Oslo er antallet enslige størst. Bak hele 52 prosent av dørene i Oslo befinner det seg én-personshusholdninger. De som bor alene kommer i snitt dårligere ut økonomisk enn de som bor sammen med noen. Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en som bor alene i gjennomsnitt 200 000 kroner i utgifter hvert år. Par uten barn, har bare 160 000 kroner hver. Altså har single 40 000 kroner mer i utgifter hvert år.

Singel-råd.

Otto Risanger, Forbruker.nos nye økonomiekspert, har nylig lansert "Singelboka", som tar for seg økonomi og jus for deg som bor alene. — Single er faktisk den eneste gruppen som ifølge levekårsundersøkelsen har fått mindre å rutte med de siste årene. Mye av dette skyldes den store økningen i boligprisene, som særlig har slått ut på mindre leiligheter. Mens boligutgiftene tidligere utgjorde en fjerdedel av budsjettet, utgjør de nå en tredjedel, forteller han.I tillegg må de enslige betale mange utgifter alene, som andre kan dele på to. Det gjelder kommunale avgifter, som vann, kloakk og renovasjon, samt strøm. I tillegg er det fasttelefon, forsikringer og avisabonnementer. Prisen er den samme, uansett om det er en eller flere brukere. I en ny undersøkelse gjennomført for DnB NOR kommer det frem at enslige har det mye tøffere økonomisk enn de som bor sammen. - Blant dem som bodde alene svarte hele 44 prosent at det er vanskelig å få lønnen til å strekke til. Tre av ti av dem som lever i parforhold svarte det samme, sier Forbrukerøkonom Aud Helen Rasmussen i DnB NOR.I tillegg til at de enslige har strammere økonomi, er de også dårligere forsikret og har mindre oversikt og kontroll over egen økonomi, viser undersøkelsen.

Opprørt.

Agnes Husbyn i Ensliges Landsforbund er opprørt over at det ikke blir gjort noe for å rette opp skjevhetene mellom de som bor alene og de som bor i flerpersonhusholdninger. - Gang på gang har politikerne lovet oss endringer. Men ingenting skjer. Under den forrige regjeringen rettet Laila Dåvøy fokus mot dette. Før valget lovet Senterpartiet skattelette for aleneboende. Hittil er det ingenting som tyder på at de følger opp forslagene, sier hun.Målet til Ensliges Landsforbund er å få Stortingsmeldingen for single på bordet i 2006.- Denne må slå fast hva som er situasjonen for de aleneboende i dag, og konkretisere tiltak for å rette opp den skjevheten som har utviklet seg de siste 15 årene, sier Husbyn.

Tiltak.

Hun har flere eksempler på tiltak som kan igangsettes.- Aleneboende bruker kanskje 8000 kilowattimer (kWt) i strøm hvert år. Likevel må de betale like mye i nettleie som en familie som kanskje bruker 50 000 kWt. Vi har foreslått å innføre en avgiftstrapp hvor de som bruker under 10 000 kWt i året betaler en lavere nettleie som øker jo mer strøm en bruker. Det samme kan gjøres med vann- og avløpsavgiften. Hun ser at systemet med målt forbruk vil være vanskelig å innføre på alle typer avgifter, men tror det nytter for noen av dem.- Det går ikke an å få til millimeterrettferdighet, men vi kan få til kilometerrettferdighet, sier Husbyn.

Hun sponser naboenes vann

Som aleneboende synes Tove Mosfjeld det er mye urettferdighet i samfunnet.Tove Mosfjeld har bodd alene i 15 år etter en skilsmisse. De siste ni har hun bodd i en borettslagsleilighet på Grefsen i Oslo. Hun har to voksne sønner som har flyttet ut for lengst.Hun reagerer på at boligsituasjonen medfører mange større kostnader for henne som bor alene, enn for dem som deler husvære med noen.- Jeg synes for eksempel at det er urettferdig at jeg som bor alene må være med å finansiere vann- og andre kommunale avgifter til familier som bruker mye mer enn meg, sier hun.I borettslaget fordeles avgiftene likt på leilighetene, uten å ta hensyn til hvor mange som bor der. Mange verre.Mosfjeld har selv en god jobb og sliter ikke så mye med økonomien, men som nestleder i Ensliges landsforbund har hun møtt mange triste skjebner opp gjennom årene.- Det er mange av de svakeste i samfunnet som er enslige. Disse har virkelig trøbbel med å få økonomien til å strekke til. Selv har hun også opplevd den store overgangen med å gå fra to inntekter til en. - Økonomien var bedre da jeg var gift. Bare det å kjøpe mat blir en utfordring. Middagsretter er stort sett beregnet til flere personer, og det blir alltid mye rester igjen. Ferdigrettene i én-porsjonspakninger koster for mye, sier hun.

Ut på tur.

En annen side ved det å bo alene, er når en skal ut å reise. - Å bestille hotellrom for én er ofte dyrere enn et dobbeltrom. Noen reisebyråer har nå begynt å tilby enkeltrom, men disse ligger som regel i første etasje eller i kjelleren - altså de dårligste rommene, sier Mosfjeld.

Tove Mosfjeld, nestleder i Ensliges Landsforbund, synes det er mye som er urettferdig for de som bor alene.