Vogntoget hadde OK vinterdekk, men sjåføren ble skremt av det kontrollen avslørte

Natt til torsdag ble et norsk vogntog stanset på Taraldrud kontrollstasjon. Sjåføren ble skremt av hva de fant.

Da dette vogntoget ble stanset i kontroll på Taraldrud kontrollstasjon ble det avdekket flere feil og mangler.

Problemene startet allerede ved dokumentkontrollen. Det viste seg nemlig at lastebilen og hengeren var begjært avskiltet på grunn av manglende EU-kontroll. Det skulle vogntoget vært på i oktober.

Hvis kjøretøyet ikke blir godkjent innen fristen, blir det automatisk avregistrert i Autosys. Det er vegvesenets motorvogn- og førerkortregister.

På kontrollstasjonen fant de flere feil og mangler.

Bremseskivene foran hadde flere større sprekker. En stor sprekk kan føre til at skiven går i oppløsning under bremsing. Da kan man miste retning på lastebilen og i verste fall forårsake en ulykke.

Det var store sprekker i bremseskivene foran på lastebilen.

I tillegg var forakselen overlastet med 900 kg. Bilen er teknisk ikke dimensjonert for en slik belastning.

Sjåføren hadde også satt opp bord i førerhuset som hindret sikten.

Vinterdekk med tilstrekkelig mønsterdybde og kjettinger var imidlertid på plass.

Sjåføren ble sjokkert og skremt

Daniel Alexander Hals er inspektør i Statens vegvesen. Han sier føreren ble sjokkert og virket skremt da han fikk høre om forfatningen til bremseskivene.

– Føreren var veldig interessert at vi skulle titte på dette. Han ville at ting skulle være i orden og ble overrasket over at det ikke var det, sier Hals.

Føreren, som var norsk, var heller ikke kjent med at bilen var avregistrert i Autosys.

Som følge av manglene fikk føreren kjøreforbud på vogntoget. Skiltene ble inndratt på både lastebilen og hengeren. De tekniske manglene må kontrolleres, og for overlasten fikk transportfirmaet et gebyr på 3800 kr.

For å få tilbake skiltene må transportøren også få vogntoget EU-godkjent og betale et påskiltingsgebyr.

Det kontrollerte vogntoget hadde flere tekniske mangler, som en løs lufttank som lå inntil mellomakselen.

Statens vegvesen gjennomfører jevnlige kontroller langs veien.

Hals sier at de nokså ofte finner større feil og mangler på kjøretøyene de stopper. Nå i vintersesongen har de spesielt fokus på vinterdekk og kjetting.

– Vi i Statens vegvesen jobber for en nullvisjon, og at alle skal komme trygt frem sammen, sier Hals.