Tørke og krig har sendt Europa ut i sennepskrise. Snart kan den komme til Norge.

I Frankrike står hyllene tomme. I England frykter de det samme skjer om kort tid. Her hjemme er det også usikkert hva som skjer med sennepen fremover.

Sennep på pølsen? Det kan bli problematisk fremover.

«Ketchup og sennep?» Et meget vanlig spørsmål å få i de europeiske landene. Men i Frankrike er det for øyeblikket så å si kun ketchup å oppdrive.

Spesielt hardt har det gått utover den populære Dijon-sennepen, som enkelte nå selger for dyre dommer på internett eller «smugler» med seg fra andre land, skriver BBC.

Sennepsmangelen i Frankrike har nå vart i flere uker. Ifølge den britiske avisen Express, begynner lagrene nå å gå tomme også i England.

Nå har usikkerheten rundt sennepsproduksjonen også spredt seg til norske aktører. Og prisene har steget til værs.

For å finne forklaringen må vi først til Ukraina. Så til Canada.

Fjorårets tørke skaper problemer

Sennepsfrø er en av Ukrainas mange eksportvarer. Men grunnet Russlands krigføring får ikke sennepsprodusentene i Europa lenger leveranse fra øst.

Den andre store sennepsfrøprodusenten finnes i vest. Nærmere bestemt i provinsene Alberta og Saskatchewan i Canada.

I juni i fjor raste en hetebølge over Canada som krevde minst 130 menneskeliv. Temperaturer på opptil 49,5 grader ble registrert. Og det gikk også hardt utover avlingene for sennepsfrø i Alberta og Saskatchewan.

Med krig i Ukraina og fjorårets tørke i Canada tømmes nå markedet for sennepsfrø.

– Hva leveranser angår for oss i Norge, så er ting veldig usikkert på grunn av krigen i Ukraina og eventuelle dårlige avlinger i Canada. Det sier daglig leder i Bergbys sennep, John Arve Olsen.

Prisen skutt til værs

Usikkerheten rundt leveransene har ført til at prisene på frøene også har steget kraftig i løpet av sommeren.

– Vi har fra våre leverandører nå på forsommeren fått økninger på 220–230 prosent på sennepsfrø, som igjen gjør at vi må øke prisene til våre kunder, forteller Olsen.

Også i Orkla, som er produsent av Idun, merkes mangelen på råvarer.

– Den globale situasjonen for sennepsfrø, med krevende innhøsting i fjor, sanksjoner mot Russland og frø som ikke blir eksportert ut av Ukraina, reduserer den totale tilgangen i verden. Det preger selvfølgelig både årets og neste års sesong. Men vi har ingen konkrete forsyningsutfordringer for øyeblikket, forteller kommunikasjonsrådgiver i Orkla, Anne Gjemdal.

I Frankrike og England er det ventet at mangelen på sennep vil vare ut kalenderåret, skriver Express.