Norge

Økt tillit til domstolene

Til tross for alt fokuset på Fritz Moens skjebne i rettsapparatet er publikums tillit til domstolene høyere enn noen gang.

  • Forf>
  • <forf>kjetil Kolsrud <

Etter at rettssystemet i månedsvis er blitt utsatt for et enormt medietrykk knyttet til justismordene mot Fritz Moen, fryktet Domstoladministrasjonen at folks tillit til systemet skulle svikte. MMI fikk derfor gjennomføre en spørreundersøkelse om dette. 1003 personer over 15 år ble telefonintervjuet, med spørsmål om hvilken tillit de hadde til forskjellige typer institusjoner.Når resultatene nå foreligger, viser det seg at domstolene ikke er blitt skadelidende av skandalen. Tvert imot — tilliten har gjort et markant hopp oppover. Dette til tross for at Høyesterett så sent som for to år siden nektet Fritz Moen gjenopptagelse i én av de to sakene han var dømt for.Undersøkelsen viser at 79 prosent av de spurte har god eller svært god tiltro til rettsapparatet. I fjor var det bare 71 prosent som svarte det sammen. Til sammenligning var det i fjor bare 52 prosent som svarte at de hadde god eller svært god tillit til Kirken.Direktør Knut Sæther ved Domstoladministrasjonen er naturligvis svært tilfreds. Til fagbladet Rett på sak sier han at selv om Moen-saken viser at det kan begås alvorlige feil, så gjøres det skikkelig arbeid i norske domstoler.- Jeg tror dette er årsaken til den høye tiltroen som domstolene har. Den mest medieomtalte saken i nyere tid er jo NOKAS-saken, som nå er inne i sin andre runde. Den massive mediedekningen, både av tingretts- og lagmannsrettsbehandlingen, viser at norske domstoler klarer å avvikle vanskelige saker på en ryddig og ordentlig måte, sier Sæther.Advokat John Chr. Elden, som representerte Moen, er usikker på om det er noen sammenheng mellom Moen-saken og resultatet av undersøkelsen.- Hvis det er en sammenheng, håper jeg det knyttes til at gjenopptagelsen viser at systemet fungerer og at domstolene er villige til å rette opp sine feil, sier Elden.

Publikums tillitt til rettsvesenet blir stadig bedre. (ILLUSTRASJONSFOTO)