Koronastatus i Norge: Flere gladnyheter og noen dystre smittespådommer

Det er grunn til å senke skuldrene for omikronfaren, mener FHI. Men ekspertene vil ikke avblåse pandemien i Norge med det første.

Hvor går veien videre? Folkehelseinstituttet har sett på hvordan året startet på koronafronten. Her fra køen utenfor teststasjonen på Rommen i Oslo i midten av desember.

Onsdag kom Folkehelseinstituttet (FHI) med en utsatt og etterlengtet risikorapport om omikronvarianten. Det gir grunn til optimisme i starten av 2022.

Foreløpige analyser tyder på 69 prosent lavere risiko for å bli lagt inn på sykehus med omikronvarianten enn med delta.

Men samtidig kom ukens statusrapport om koronasituasjonen. Og den hadde flere lyspunkter, og noen fortsatt dystre advarsler om koronaveien videre.

Dette er de positive koronanyhetene fra årets første uke:

 • Antallet koronadødsfall går ned. Denne utviklingen har man sett de siste tre ukene. Sist uke er det registrert 19 dødsfall, en halvering sammenlignet med siste uke i 2021. Medianalder for de koronadøde var 84 år.
 • Den siste uken har det vært en nedgang eller stabilt antall nye pasienter innlagt i sykehus i de fleste fylkene med unntak av Trøndelag.
 • Færre blir alvorlig syke av korona. Antallet som er lagt inn på intensivavdeling, går ned, viser foreløpige tall. I uke 1 ble 29 koronapasienter lagt inn på intensiven, mot 38 i uke 52.

Andelen som blir alvorlig syke, har gått kraftig ned. Sist uke var det 25,6 innlagte pr. million innbyggere i Norge:

Ved årsskiftet snudde utviklingen, der andelen innleggelser gikk ned i forhold til smitten, som har økt:

 • FHIs modelleringer viser at trenden i smittespredningen mest sannsynlig er minkende. Nå beregnes reproduksjonstall siden 13. desember å være på 0,9. Det vil si at smittetrenden er synkende, selv om smittetrykket har vært høyt de siste ukene.
 • Vaksinetempoet er på vei opp. Sist uke ble det satt 339.033 boosterdoser i Norge. Det er fortsatt et stykke bak regjeringens målsetting om 400.000 ukedoser, men en kraftig økning fra en juleperiode med lav vaksineaktivitet.
 • Denne uken var 72 prosent av hele befolkningen, 86 prosent av de over 16 år og 88 prosent av nordmenn som er 18 år og eldre, vaksinert med to doser.
 • Færre andre virus er i omløp. Andelen personer smittet med andre luftveisinfeksjoner som hverken er influensa eller covid-19 gikk ned forrige uke. 3 prosent av analysene var positive i uke 1. I uke 45 var andelen positive 9 prosent.
 • Andelen som rapporterer luftveissymptomer var 4,1 prosent forrige uke, mot 8 prosent i uke 44.
 • Influensaen lar vente på seg. Det har vært en liten økning etter jul og nyttår, men andelen influensatilfeller ligger nå på 0,6 prosent, som er et svært lavt nivå for denne tiden på året, slår FHI fast.

Halvparten av sykehusinnlagte var uvaksinerte

Man ser altså ikke den fryktede innleggelsesøkningen etter at omikronvarianten har spredt seg som ild i tørt gress over hele Norge. Og ting tyder på at vaksinene duger – i hvert fall beskytter den mot sykdom.

Ukesrapporten viser dette. Vaksinestatus blant de 138 nye pasientene som ble innlagt i sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak i uke 1:

 • 49 prosent (64 personer) var uvaksinert.
 • 30 prosent (39 personer) var fullvaksinert med to doser
 • 18 prosent (24 personer) var fullvaksinert med tre doser.

Blant de fullvaksinerte som er blitt innlagt, har høyere medianalder. En større andel av dem har også underliggende medisinske tilstander som økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, sammenlignet med de uvaksinerte.

Les også

Hvordan går pandemien i Oslo og nabokommunene? Slik svarer kommunene før regjeringen bestemmer seg.

Omikron traff Danmark og Norge midt i fleisen før jul. Smitten vil øke, tror FHI. Bildet er av en graffiti på et gjerde utenfor Christiania i København.

Fortsatt dystre utsikter: Smittevinter

Til tross for at omikron gir mindre alvorlige forløp, er FHI fortsatt bekymret for at den samlede smitten skal belaste helsevesenet.

 • Omikron gir sykehusinnleggelser, selv om andelen ikke øker i proporsjonalt med smitten. Andelen innlagte med den nye varianten økte fra 1,7 prosent i uke 50 til 32 prosent i uke 1.
 • Smitteøkningen er formidabel. Den økte med 70 prosent i Norge fra uke 52 til uke 1. 45.233 nye smittede på en uke er det klart høyeste antall så langt i pandemien.
 • Smitteøkningen vil trolig fortsette fremover, slår FHI fast. «Det kan ventes en betydelig epidemibølge drevet av omikronvarianten de nærmeste ukene», heter det i onsdagens rapport. FHI venter at dette vil gi flere innleggelser.
  Denne smittebølgen kan bli en betydelig økt belastning på helsetjenesten, tror ekspertene.
 • Sykehusene må benytte de nærmeste ukene på å forberede seg på stort sykefravær og flere pasienter, advarer FHI. Kommunene må få opp vaksineringstempoet.
 • FHI er svært usikre på sine modelleringer om smitte. Det er vanskelig å beregne R-tallet den siste tiden, siden omikron på kort tid er blitt enerådende i Norge. FHI vurderer R-tallet for omikronvarianten til å være mellom 1,4 og 2,2 de siste 14 dagene.
 • Det er blitt rapportert at en undergruppe av omikron-viruset har økt raskt i Danmark etter nyttår. Denne undervarianten er en enda mer mutert utgave av omikron. Denne er nå også påvist i Norge med flere tilfeller etter nyttår. Til sammen 139 tilfeller der 16 er bekreftet, melder FHI.
 • Oppfriskningsdose til utsatte yrkesgrupper går sent: Blant helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten har henholdsvis 56 prosent og 70 prosent fått tre doser. Foreløpig har kun 40 prosent av alle ansatte i skoler og barnehage fått oppfriskningsdose.