Da PST varslet helsevesenet på Kongsberg i 2018, var det en helt annen sak som vakte mest bekymring

Kongsberg DPS (distriktspsykiatrisk senter) fikk i 2018 kritikk for lovbrudd. Statens helsetilsyn pekte på flere sider ved oppfølgingen av personer med psykiske lidelser som var for dårlig.

Politifolk utenfor den siktedes bolig onsdag kveld, knapt fire timer etter at fem tilfeldige personer ble drept og tre ble skadet.

Flere barndomsvenner forteller at den drapssiktede Espen Andersen Bråthen har en lang sykdomshistorie med psykiske problemer og rusmisbruk. Det begynte allerede på ungdomsskolen da han raserte tredje etasje i skolebygget.

En venn sendte bekymringsmelding da han la ut videoer på Facebook i 2017. PST mente han var i stand til å begå «lavskala» angrep.

Les hele saken med abonnement