Pårørende må bruke egenmeldingsdager for å pleie alvorlig syke

Da ektemannen gjennom 20 år fikk aggressiv hjernekreft, trengte han trygghet og omsorg. Takket være en forståelsesfull arbeidsgiver, egenmeldinger og sykmeldinger kunne Vibeke Eriksen være mye hjemme. – En uthuling av sykemeldingsordningen, mener Pårørendealliansen.

Vibeke Eriksen brukte både egenmeldingsdager og sykmelding for å kunne ta seg av sin hjemmeboende og kreftsyke ektemann.

En fersk rapport viser at sykmelding av pårørende koster norske arbeidsgivere mellom 180 og 700 millioner kroner pr. år.

– Dette er omsorgsarbeid som ikke kommunehelsetjenesten gjør, sier Anita Vatland i Pårørendealliansen som har bestilt rapporten.

Les hele saken med abonnement