Norge

Ti kvinner gir råd: Slik er det å være kvinne i Forsvaret

Disse kvinnene gir sine råd til jenter som skal inn i militæret: (fra venstre) spesialsoldat Annike (bare fornavn av hensyn til hennes militære rolle), kapteinløytnant Linn Jahroux, tillitsvalgt Camilla Kolsrud Hansen, kontreadmiral Elisabeth Natvig, brigader Ingrid Margrethe Gjerde, major Sigrid Engebretsen-Skaret, kontreadmiral Louise Dedichen, løytnant Kristine Hammer, gardist Thea Mausethagen og gardist Elise Sjulstad (de tre sistnevnte er ikke fotografert)

Hvor tøft blir det? Hvordan er det å dele rom? Må man gjøre ting man ikke har lyst til? Hva om man blir kjærester? Mensen? Her finner du svarene.

  • Sveinung Bentzrød

Rådene og svarene gis av ti kvinner i Forsvaret, fra toppoffiserer til troppssjefer, menige og tillitsvalgte soldater.

Stine Kvam Graftås står og kjenner på det å skulle inn i Forsvaret. Benstillingen er trygg og offensiv. Blikket mer usikkert, med et våpen i hendene. Akkurat slik vil hundrevis av jenter de nærmeste dagene oppleve møtet med Forsvaret - og seg selv.

Ikke tro at du stiller dårligere enn guttene

Jenter stiller altfor høye krav til seg selv. Mange er bedre trent enn gutter.

Sammenlignet med gutter har jenter også en høy grad av selvdisiplin. De pusher seg lengre, de er villige til å gå i kjelleren, og de ofrer seg for medsoldatene. De kommer inn med gode holdninger, noe av det som teller mest.

Romdeling med gutter ikke noe problem

Både Garden og Luftvernbataljonen har blandede rom. Ifølge soldater og ledere blir dette fort normalen. Møt det med åpent sinn. I tilleg til generelle regler lager soldatene egne «husregler». Ingen jenter blir alene med gutter på rom. Man kan også reservere seg mot å dele. Åtte av ti jenter opplever blandet rom som «svært positivt».

Har du vært midtpunkt i det sivile? Her må du tilpasse deg

Hvis du forventer at andre skal tilpasse seg deg, bommer du stygt. Her blir man ikke et midtpunkt, man må tåle å være en av mange. Og bidra.

Det er opp til deg selv hvor tøft det blir

Rekruttskolen er hard, men ikke knallhard. Hvor tøft det blir er langt på vei opp til en selv, og tjenesten man velger eller får. Men førstegangstjenesten blir uansett noe nytt.

Det er lurt å styrke kjernemuskulaturen. Da blir det lettere å venne seg til å bære grunnutrustning og sekk, og gjøre det bra på fysiske tester.

Ikke velg noe du tenker at vil bli «lett» eller «mykt»

Prøv det du har lyst til og finner spennende. Du kan risikere å angre, og et kjedelig år, om du frykter for egen fysikk og velger noe du tror er «lettere». Flere som har søkt sanitet erfarer at de ikke klarer å bære eller løfte soldater på båre. Andre har søkt seg til en lett infanteribataljon og latt seg forlede av ordet «lett».

Dette lurer jentene på - her får de svar

Er det greit å få kjæreste i Forsvaret?

– Ja. Men det er ikke lov å ha seksuell omgang på militært område. I selve tjenesten kan man heller ikke kysse. Man skal ikke være til sjenanse for andre man bor med. Det skal helst ikke være et kommandoforhold mellom to som er kjærester. Befal kan ikke ha besøk av soldater på egen kaserne.

Hvor forskjellig blir livet som soldat fra livet på videregående og ellers?

– I begynnelsen vil det oppleves som veldig annerledes. Forsvaret er rammer, rutiner og regler. Du må være forberedt på at mobil må låses inn i skap på rom mens man har tjeneste. Men Forsvaret opplever at ikke minst jenter trives med de stramme rutinene.

Må man gjøre ting man ikke ønsker?

– Det skal oppleves å være trygt i tjenesten. Men du må presse deg og dine egne grenser litt, noe folk opplever forskjellig. Det er lurt å si ifra hvis aktiviteter oppleves som veldig ubehagelige.

Noen få blir sendt hjem – hvordan unngå det?

– Ikke skjul det om du har noen skader. Det kan påvirke om du består de fysiske testene. Vær aktiv og frempå på en positiv måte, vis at førstegangstjenesten er noe du virkelig ønsker.

Hvor er man mest i aktivitet?

– En klar mulighet her er «operativ» tjeneste i Hæren, i Brigade Nord. Men vær oppmerksom på at Forsvaret har hatt færre øvelsesdøgn «ute» de siste år enn det som normalt. Grensevakt mot Russland er en avdeling med stor selvstendighet.

Er Forsvaret kvitt problemet med kjønnstrakassering?

– Nei. I siste soldatundersøkelse svarer 18 prosent av jentene at de er blitt utsatt for seksuell trakassering, to prosent av guttene.

I åtte av ti tilfeller er det snakk om verbale kommentarer, i ett av tre dreier det seg om uønsket, fysisk kontakt.

Hva med mobbing?

– 16 prosent oppgir å ha blitt mobbet i løpet av tjenesten. Det er en forbedring på fem prosentpoeng fra forrige undersøkelse. Flere jenter enn gutter sier de er blitt mobbet. I ca. 60 prosent av tilfellene handler det om utfrysing fra gruppe og baksnakking.

Får man tisset under øvelser?

– Alle kommer på do, i skjul og dekning. Vanligvis er det toaletter tilgjengelig, ute i felt lages ordentlige fasiliteter.

Er mensen et problem, som ute i felt?

– Nei. Det er også god hjelp og støtte å få fra kvinnelig befal.

Bør man ha med seg eget undertøy, egne bh-er?

– Det kan man absolutt. Men det fås også utlevert, inkludert sports bh-er i moderne materialer. Felt- og arbeidsuniformer er unisex, bare permuniformen er tilpasset kvinner.

  • Alice Asplund ble tvunget til å bade naken foran 30 medsoldater.

Her kan du lese om hva Forsvaret har gjort for unngå at noe sånt skjer igjen.

Les mer om

  1. Forsvaret
  2. Verneplikt for kvinner