Norge

Jernbanefornyelse: 65 milliarder

Lokomotiv som har sporet av på Dovrebanen. Banen har i lange perioder vært stengt, og har stadig trafikkbrudd som følge av ras, solslyng og andre forhold.

Jernbaneverket kaster frem nye sjokktall for vedlikehold og fornyelse.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Det pekes spesielt på Dovrebanen Oslo-Trondheim som et formidabelt pengesluk, der store forsinkelser fører til sinte passasjerer og godstog som utkonkurreres av tungtransport på vei.

De siste fem ukene har bare syv av ti tog vært i rute på Oslo-Trondheim og InterCity-strekningen Lillehammer-Oslo. Det vil si at disse togene har vært mer enn seks minutter forsinket ved ankomst for langdistansetog, og fire minutter for InterCity.

Gamle synder har høy pris

Etterslepet handler om vedlikeholdsarbeid som skulle vært utført, men som ikke er gjort. Fornyelse om jernbanens ulike komponenter som når sin levetid eller som forventes å bli slitt ut i årene som kommer.

Det er Samferdselsdepartementet som har bedt Jernbaneverket vurdere hvordan behov for et for drift og vedlikehold påvirkes av økt trafikk, nye anlegg som tas i bruk og et vanskeligere klima. Dette som en del av forarbeidene til ny nasjonal transportplan (NTP) for 2018-27.

For hvert år frem mot 2027 forventes togtrafikken bare på Østlandet å øke med 3,7 prosent. Utenfor østlandsområdet vil den øke med 2-2,5 prosent.

For årene 2014-2027 er etterslepet beregnet til 17,3 milliarder kroner, et beløp som også er gjengitt i statsbudsjettet for 2015.

Det er beløpet til fornyelse som er nytt, totalt 47,6 milliarder kroner. Dette, totalt over 64 milliarder, gir et samlet behov på fem milliarder årlig.

LES OGSÅ:

Les også

Slik vil jernbaneselskapene forme morgendagens jernbane

- Sterkt signal til Regjeringen

- Det har vært kjent at det trengs store summer til vedlikehold. Summen blir veldig høy når man også legger til fornyelse. Dette viser at det trengs mye penger i løpet av kort tid. Det er et sterkt signal til regjering og opposisjon som nå sitter i budsjettforhandlinger, og til dem som planlegger neste NTP, sier Holger Schlaupitz i jernbanens interesseorganisasjon Jernbanealliansen.

- Og vi kan ikke bare bruke penger på vedlikehold og fornyelse. Da sitter vi igjen med en solid bane, som likevel ikke er konkurransedyktig. Også penger til daglig drift kommer i tillegg, sier Schlaupitz.

Bekrefter at tallene er nye

Kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland i Jernbaneverket (JBV) bekrefter at summen til fornyelse ikke har vært kjent før.

- Dette har å gjøre med at vi forventer at levetiden i kommende år går ut for mye materiell. I tillegg er penger tatt med til å bytte ut dagens signalanlegg med det nye europeiske ERTMS-systemet, sier Horrisland.

- Og dette gjelder kun strekninger der man ikke har vedtatt å bygge ut moderne, dobbeltsporet InterCity-jernbane?

- Det er korrekt. Men jeg understreker at disse tallene er foreløpige, de vil bli bearbeidet frem mot NTP, sier Horrisland.

I statsbudsjettet for 2015 har Regjeringen foreslått 6,5 milliarder til vedlikehold — og drift - av jernbanen.

Les også:

Les også

  1. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen: Systemer skal endres

  2. Byggestarten av Ringeriksbanen kan skje fem år tidligere enn planlagt