Kraftig UD-kritikk av satsing i nord

Regjeringens storsatsing på nordområdene "har skapt forventninger som ikke lar seg innfri i løpet av en eller to stortingsperioder", advarer UD i et notat.

Høyt opp og langt frem var perspektivet da utenriksminister Jonas Gahr Støre og statsminister Jens Stoltenberg presenterte Regjeringens nordområdestrategi i 2006 ."Det brer seg inntrykk av nordområdepolitikken som retorisk sterk, men tynnere i substans," heter det i et kritisk UD-notat.

— Nordområdene vil være Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer, har utenriksminister Jonas Gahr Støre sagt utallige ganger. Men nå er Støres prestisjeprosjekt i vansker. I tillegg har Støres håndplukkede leder for Nordområdeprosjektet, Geir Westgaard, overraskende sluttet.- Jeg slutter i UD fordi den jobben jeg ble satt til å gjøre er gjort. Regjeringen har fått sin nordområdestrategi, og det er etablert mekanismer og et apparat for oppfølging av denne. Jeg var klar for nye utfordringer, og grep begjærlig den mulighet som bød seg til å lede StatoilHydros kontor i Brussel, sier Westgaard.

Avslører problemer

Aftenposten kjenner innholdet i et notat unntatt offentlighet fra Westgaards prosjekt som ble sendt Støre i april i år. Det avslører at Regjeringens storsatsing har problemer, og at Stoltenberg-regjeringen har skapt så store forventninger i Nord-Norge om pengedryss til veier, havner og annen infrastruktur at prosjektet nærmest er dømt til å mislykkes."For Regjeringen er det selvsagt viktigst å demonstrere at den leverer det den har lovet i en nordområdestrategi som er både ambisiøs og realistisk. Men selv dette vil ikke være tilstrekkelig. Forventningene er nemlig også skapt av andre dokumenter", heter det i notatet.Det viser til Orheim-utvalgets forslag om en egen "nordområdemilliard", og tidligere Statoil-sjef Arve Johnsens rapport "Barents 2020" om Pomorsonen og 600 millioner kroner i årlige bevilgninger til prosjekter i nord. Alt dette har blåst opp forventningene.

Gap

"Det er således i ferd med å bre seg en oppfatning av nordområdepolitikken som retorisk sterk, men tynnere på substans. Man snakker om et gap mellom løfter og leveranser i nordområdepolitikken," står det i notatet, som konkluderer slik:"Kommunikasjonsutfordringen består følgelig ikke bare i å synliggjøre hva man har oppnådd, men også i å "manage expectations". Det tilsier at man er noe tilbakeholden med å lansere nye initiativer og heller bidrar til å "ta ned" prosjekter eller ideer som ikke lar seg realisere i overskuelige fremtid (for eksempel Pomorsonen, jernbane Nikel-Kirkenes og NEW-korridoren med Narvik som endestasjon)."Det går klart frem av notatet at diplomatene frykter at den strategiske satsingen i nord skal forfalle til en distriktspolitisk skjønnhetskonkurranse.

- Har bidratt til optimisme

— UD er en kunnskapsbedrift hvor det er viktig å ha debatt og meningsbrytning, sier statssekretær Elisabeth Walaas i UD. Hun sier at utenriksminister Støre bestiller notater for å trekke opp perspektiver for videre satsing. - Det har hele tiden vært en strategi om at vi skal være lyttende og i utvikling, men også forutsigbare og til å kjenne igjen. Stikkordene er nærvær, aktivitet og kunnskap. Notatet er en del av den diskusjonen, sier hun.- Det advares om for store forventninger?- Klart at strategien har bidratt til optimisme og forventninger. Det er veldig positivt. Samtidig er det en utfordring. - Retorikken sies å være sterkere enn innholdet?- Vi opplever at strategien har bidratt til optimisme. Veldig mye er gjort, men man må ha med seg at det er en langsiktig satsing. Det er en strategi som trekker opp perspektiv over lang tid. Vi har fullt trykk på oppfølging av strategien og de konkrete punktene som ligger i den både fra UDs side og i samarbeid med andre departementer, sier hun.