Venter mild, men langvarig pandemi

Norske myndigheter følger situasjonen nøye etter at smitte av H1N1-viruset er påvist i Danmark.

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen mener det er et tidsspørsmål før influensa A (svineinfluensa) blir påvist i Norge.

– Ja, vi har også fått bekreftet at det er et tilfelle av smitte av den nye influensaen, svineinfluensa, i Danmark. Vi er kjent med at vedkommende nylig har vært i New York, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen i Helsedirektoratet til NTB.

Svineinfluensaen A (H1N1) vil trolig bli en mild, langvarig pandemi med lav dødelighet, slik helsemyndighetene tolker situasjonen nå.

– Mange kan bli syke, men de aller fleste vil bli friske av seg selv, sier Larsen. Han understreker at mye fortsatt er usikkert.

Folkehelseinstituttet opplyser fredag kveld at det ikke er meldt noen bekreftede tilfeller av influensa A (H1N1) i Norge.

Ikke lenger «svineinfluensa»

Svineinfluensa skal ikke lenger kalles svineinfluensa, har Helsedirektoratet bestemt. Det nye begrepet på virusutbruddet er den tekniske betegnelsen Influensa A (H1N1).

Verdens helseorganisasjon (WHO) besluttet torsdag å endre navn på influensautbruddet. Organisasjonen var bekymret for at ordet svineinfluensa kunne bidra til å forvirre folk når det gjelder hvordan viruset smitter. Norske helsemyndigheter følger opp navneendringen fra WHO.

Smitter ikke fritt i Europa

Denne uken ble det bekreftet at viruset smitter fra menneske til menneske. Men foreløpig er det bare to steder i verden hvor smitten arter seg slik, nemlig Mexico og New York.

– I Europa er det foreløpig slik at viruset ikke smitter fritt. Det er kun bekreftet smitte hos folk som har vært på reise i berørte områder. Det har vært enkelttilfeller der noen personer rundt de smittede er blitt rammet, men foreløpig sier vi at sykdommen ikke er etablert i Europa, sier helsedirektøren. Hvis det skulle skje, vil antakelig Verdens helseorganisasjon erklære fase 6, som innebærer at vi har en pandemi.

Venter på prøvesvar

Viruset er foreløpig ikke påvist i Norge. Helsemyndighetene tror det bare er snakk om tid. Prøver fra en rekke personer er til undersøkelse ved Folkehelseinstituttet.

– Vi må regne med bekreftede tilfeller etter hvert i Norge hos folk som har vært i berørte områder, sier Bjørn-Inge Larsen.

Helsemyndighetene bistår nå andre sektorer med å forberede seg på en mulig pandemi. Vanlige folk kan oppføre seg helt som normalt.

Helsemyndighetene vil legge ut oppdatert informasjon på det nyopoprettede nettstedet http://www.pandemi.no/pandemi/. I tillegg planlegges det en telefontjeneste der folk kan få svar på spørsmål om den nye influensaen

Norske helsemyndigheter fraråde fortsatt alle unødvendige reiser til Mexico. Det er ikke aktuelt å advare mot reiser til andre områder.

– Når det ikke frarådes reiser til New York skyldes det at sykdommen som sprer seg i New York ikke gir veldig alvorlig sykdom, opplyser Helsedirektoratet på sin nettside. Smitten i New York er knyttet til en skole som er rammet av virusutbruddet.