Ungdom som legger seg før kl. 23, har best karakterer

Tid til venner, lekser, sosiale medier og jobb stjeler ungdommens søvn. En stor, norsk studie slår fast at det er sammenheng mellom søvn og karakterer.

-Det viktig for ungdommer å få tid med venner på fritiden, sier Anne Grete Thunes, og innrømmer at hun sjekker sosiale medier før hun legger seg.

8000 ungdommer har svart på når de legger seg om kvelden. Undersøkelsen viser en sammenheng: Jo mer de sover, desto bedre er karakterene på skolen.

Hva med de minste? Å sove sammen kan gi barna dårligere søvn

— Vi fant at kort søvnlengde henger sammen med svakere skolekarakterer på videregående skole. Gjennomsnittlig skolekarakter var best blant ungdom som la seg mellom 22 og 23, sier forsker og psykologspesialist Mari Hysing ved Uni Research Helse.

Og ikke bare var de som la seg tidligst best: Undersøkelsen viste at karakterene ble gradvis svakere jo senere leggetiden var.

  • De som legger seg mellom 22 og 23 og sover nok, har som gruppe høyere karaktersnitt, et snitt på 4.
  • De som legger kl. 01.00 og senere, hadde et karaktersnitt på 3,5
  • Noe av sammenhengen kan forklares med at de som sliter med både søvn og skole, også har et høyere skolefravær. Men selv etter at man har tatt høyde for dette, var det en sterk sammenheng mellom søvn og skoleresultater, sier forskeren.

Hva er konsekvensene av søvnmangel? Jo, småbarnsforeldre er for trette til å ha sex.

Karakterer fra siste termin

Resultatene kom frem i en studie av nær 8000 norske ungdommer på videregående skole. Ungdommen beskrev selv sine søvnvaner og søvnlengde ved bruk av spørreskjema. Karakterene er registerbasert og presentert som gjennomsnittlig karakterer fra siste termin.

Det gjelder ikke bare de yngste: Barna sover mindre enn før.

— Det er viktig for ungdommer å få tid med venner på fritiden. Både det, skole og jobb tar mye tid, og mer tid enn man skulle tro, sier Anne Grete Thunes, (17). Hun går i annen klasse på Nadderud videregående skole og kjenner seg igjen i undersøkelsen.

-Det viktig for ungdommer å få tid med venner på fritiden, sier Anne Grete Thunes, og innrømmer at hun sjekker sosiale medier før hun legger seg.

Resultatene bygger videre på tidligere funn fra en stor undersøkelse i Bergen og understreker betydningen av god og nok søvn for denne aldersgruppen.

Søvnmangel et helseproblem

Forsker Mari Hysing mener mangel på søvn er i ferd med å bli et folkehelseproblem og livsstilsproblem. Hun har tidligere vist at ungdom sover to timer mindre på ukedagene enn det de selv mener er nødvendig. Dette kommer frem i en undersøkelse blant 10.200 ungdommer i Hordaland. Forskerne fant ut gutter og jenter i alderen 16 –19 år sover i gjennomsnitt 6 timer og 25 minutter hver natt.

Hysing har tidligere ment at tilstrekkelig og god søvn er blitt nedprioritert i arbeidet med forebyggende helse.

– God søvn er en investering i folkehelsen, slår hun fast.

Forskerne mener ungdom trenger 8–9 timer søvn og bør legge seg klokken 22. Forskningen fra Bergen viser at gjennomsnittlig leggetid er kl. 23.18, men vesentlig senere for gutter (kl. 23.26) enn for jenter (kl. 23.10).

Sover lenger i helgen

Forskningen viser også at ungdommene er oppe til cirka kvart over ett om natten (01.13) i helgene. Med helgefri kan de sove fritt og står dermed opp fire og en halv time senere enn på ukedagene.

– Kraftig forskjøvet døgnrytme i helgene er usunt. Om ungdom kunne klart å legge seg litt tidligere på ukedagene enn de gjør i dag og halvert den forskjøvne døgnrytmen i helgene ned til to timer, tror jeg det ville hjulpet mye, sier Hysing.

Kjenner seg igjen

17-årige Anne Grete Thunes kjenner seg godt igjen i at søvn er viktig for skoleprestasjonene. Hun forsøker å gjøre seg klar til å legge seg i 23-tiden, men det er sjelden hun slukker lyset før nærmere kl. 01.

— Det tar en stund før jeg legger meg til å sove. Ofte er det litt lekser som gjenstår, sier Thunes.

Ved siden av å gå på skole jobber hun på Plantasjen og er baskettrener for et yngre jentelag.

- Føler du at du får nok søvn?

— Nja. Jeg står opp klokken 7.15 og føler meg ikke helt opplagt akkurat da. Hvis timeplanen er ekstra trang, så er jeg mer sliten.

- Hvorfor legger du deg ikke en time før?

— Det skulle jeg nok ha gjort, det hadde vært greit med en ekstra time. Men jeg har ofte mye å gjøre på kvelden og timene går så fort.

Anne Grete Thunes greier seg bra på skolen, men hun merker når hun har søvnunderskudd.

- Jeg forstår godt at søvn er viktig for karakterene. Hvis jeg har sovet for lite, merker jeg at øynene siger igjen mot slutten av skoledagen, og jeg kan ha problemer med å ta notater. På den annen side, når jeg skal ha en viktig prøve, som matteprøve på fredag, blir det til at jeg gjør lekser utover kvelden.

Gjør lite lekser

Richard Apeland (17) går også i andre klasse på Nadderud. Han legger seg stort sett 23-23.30 etter travle hverdager. Han går på skolen, trener et basketlag, trener selv og jobber som servitør på Egon i Sandvika.

Richard Apeland går også i andre klasse på Nadderud. Han legger seg stor sett mellom kl. 23 og 23.30 etter travle hverdager.

— Når gjør du lekser?

— Jeg har ikke så veldig mye lekser og gjør dem ofte søndag kveld. Skolearbeid og øving til prøver blir gjort i helgen.

Richard står opp mellom klokken 06 og 07.

- Føler du at du får nok søvn?

— Ja, egentlig. Jeg trenger lite søvn, ca. syv timer er nok.

- Hvis du hadde sovet mer, tror du at du hadde fått bedre karakterer?

— Nei, jeg er fornøyd med resultatene mine og opplagt når jeg er på skolen.