Norge

Datatilsynet: Ikke lov med videoovervåking i taxi

I snart tre år har Sandnes Taxi overvåket passasjernee sine. Det vil ikke Datatilsynet at de skal fortsette med.

Mehmet Øzkurt er en av sjåførene i over 100 biler i Sandnes Taxi som har kameraovervåking i bilen sin. Her peker han på kameraet som overvåker det som skjer i bilen hans. Foto: Torstein Lillevik/Stavanger Aftenblad

 • Marianne Arnesen
 • Arild Færaas

Mehmet Øzkurt jobber som taxisjåfør hos Sandnes Taxi. Han sier at han har fått en enorm trygghetsfølelse ved å ha kamera i bilen.

— Jeg har opplevd tre ubehagelige tilfeller i løpet av ti år, det er ikke mye, men det er uansett en trygghet å ha kamera i bilen, sier Øzkurt.

I et brev Datatilsynet har sendt til Sandnes Taxi og Stavanger Taxi, kommer det frem at de mener at kontinuerlig videoovervåking av taxipassasjerer er ulovlig.

De vil bare godta at det blir tatt et stillbilde av passasjeren ved begynnelsen av turen, og ved slutten av turen. Samt at sjåføren i tillegg skal ha mulighet for å trykke på en alarm dersom han/hun føler seg truet eller om det skjer alvorlig kriminalitet i bilen.

Dette vil også gjelde taxier andre steder i landet.

Datatilsynet viser til personopplysningsloven hvor det står at det skal legges vekt på om overvåkingen «bidrar til å verne om liv og helse» eller at den skal forebygge gjentatte eller alvorlige straffbare handlinger.

Her kan du lese hele brevet fra Datatilsynet:

Taxi vs. kollektivt

Tidligere har Personvernnemnda sagt at det er lov å ha kameraovervåking på busser og tog. Men tilsynet mener det er annerledes med drosjer.

De skriver i sin konklusjon at en taxi er et mer privat og lukket rom og at kundene forventer å være mer private enn når de bruker vanlig kollektivtransport.

Les også

I Danmark er det påbudt med kamera-overvåking i taxier

«Taxien transporterer mennesker i situasjoner eller tilstander som ikke ønskes festet til film.», skriver Datatilsynet. De viser til at det kan gjelde personer som må komme seg full fart til legevakt eller fødestue, eller personer som skal hjem etter en lang natt på byen.

Mener alarm ikke er bra nok

Egil Handeland er daglig leder i Sandnes Taxi. Alle deres over 100 biler har kameraovervåking. Selskapet begynte med det for tre år siden.

— Dette har med sikkerheten til både sjåføren og passasjerene å gjøre.

Han hevder at de ikke har fått en eneste klage fra passasjerer eller sjåfører om kameraovervåkingen, snarere tvert imot.

— Vi har også hatt lite bråk, både før og etter vi begynte med kameraovervåking. Og det er flere saker hvor politiet har fått viktig bevis fra kameraene, blant annet i en sak hvor en sjåfør ble slått i hodet, sier han.

Forslaget fra Datatilsynet om videoovervåking etter alarm, mener Handeland langt fra er godt nok.

- Det som burde ha blitt filmet har kanskje skjedd før knappen blir trykket inn. Og om det skulle være en sjåfør som vil beføle en passasjer, vil da sjåføren trykke inn alarmen først da?

Les også

Forsker: Flere kameraer gir ikke mindre kriminalitet

Tilsynet mener også at det skal mye til før sjåføren skal få lov til å skru på alarmen som gjør at kameraovervåkingen settes i gang. Det må være snakk om når det er fare for liv og helse eller alvorlige straffbare forhold.

«Uenighet om pris eller oppgjør er alene ikke nok», eksemplifiserer tilsynet.

— Viktigst i helger og om natten

Sjåfør Mehmet Øzkurt i Sandnes Taxi som Stavanger Aftenblad møter, støtter sjefen sin og håper at Datatilsynet ikke får gjennom vedtaket sitt.

- Noen av kundene anser det som tryggere å ta en taxi med kamera i, sier han.

Særlig i helger og om kvelder mener han det er viktig med kamera.

— De fleste kollegaene mine i Sandnes taxi ønsker å ha kamera.

Etter de tre ubehagelige tilfellene han lenger oppe i saken viser til, sier han at han ikke hadde behov for kamera. Likevel mener Øzkurt at kamera er greit å ha i bilen om det skulle være behov for bevismateriale.

Vil anke til nemnda

Sandnes Taxi har ikke endelig bestemt seg for om de eventuelt vil anke saken inn for Personvernnemnda. Men Arild Birkedal, leder i Stavanger Taxi, sier at de vil anke om de ikke får medhold i siste runde hos Datatilsynet. Foreløpig har tilsynet bare sendt et varsel om vedtak.

— Dette er viktig for å trygge både våre passasjerer og sjåfører. Også sett i lys av voldtektssaken mot taxipassasjerer noen år tilbake, og at vi har hatt mange saker med vold mot sjåførene, sier Birkedal.

Selskapet hadde en periode et prøveprosjekt hvor ti biler var satt opp med kameraovervåkingsutstyr.

— Det var mange av våre sjåfører som «sloss» om de bilene.

Les også

Overvåket kjøpesenter- kundene på toalettet

Begge selskapene har bedt om juridisk hjelp fra Norges Taxiforbund i denne saken, og advokat Runar Kehlin der sier han er innstilt på å ta saken til nemnda om de må.Han viser til at Personvernnemnda tidligere har sagt at det er lov å overvåke passasjerer som kjører kollektivtransport.

— Jeg er ikke enig med Datatilsynet som sier at det er forskjell på å kameraovervåke i taxi og annen kollektivtransport, mener advokaten.

- Alltid en avveining

Juridisk rådgiver Andreas Hofstad i Datatilsynet mener at det ikke er noe argument for å tillate overvåking i taxi, når det er lov i buss og tog.

— Det er stor forskjell på settingen i en buss/tog og i en taxi. Kanskje velger noen å reise med taxi fordi det er et privat, og ikke et offentlig transportmiddel.

Argumentet fra Egil Handeland i Sandnes Taxi om at ved å bruke en alarm for å starte et overvåkingskamera, kan det som skulle bli filmet allerede ha skjedd, har Hofstad mer forståelse for.

— Det er en relevant innvending, men man kan ikke sikre seg mot alt. På alle mulige samfunnsområder gjør vi en øvelse hvor vi skal vurdere personvern opp mot andre ting. Men i voldssaker vil det ofte være et oppspill, hvor en person oppfører seg truende. Dersom det skjer vold i forlengelsen av trusler, er det mye mer spiselig å ha opptak av det, enn filming hele tiden under turen, avslutter Hofstad.

 1. Les også

  Lavere utdanning gir mer kameraovervåkning på jobben

 2. Les også

  Engelsk kommune installerte skjult overvåkningskamera hjemme hos kvinne

Relevante artikler

 1. NORGE

  Krever at politiet skal fjerne overvåkingskamera

 2. NORGE

  Byen slet med et rufsete rykte. Nå kan lensmannen når som helst se sentrum. – Antall grove lovbrudd er kraftig redusert

 3. NORGE

  - Den dummeste loven som noen gang er skrevet

 4. NORGE

  Dagbok fra helvete

 5. NORGE

  Se bildene fra poker-aksjonen i Oslo

 6. NORGE

  Vi tester hva som er den beste jobbreisen fra Ski til Oslo