Voldsom økning i tallet på anmeldte voldtekter

Det ble anmeldt 226.000 lovbrudd her i landet i andre tertial 2016. Det er 9.000 færre enn i samme periode i fjor. Samtidig fortsetter økningen i tallet på anmeldte overgrep- og voldtektssaker.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Det er anmeldt 23 prosent flere seksuallovbrudd i andre tertial i år, sammenlignet med året før. Økningen skyldes blant annet en betydelig økning i anmeldelsene av seksuelle overgrep mot barn. Det siste året er økningen på 12 prosent. Antall voldtektsanmeldelser har i samme periode økt med hele 22 prosent, mens anmeldelser for seksuell omgang med barn under 16 år har økt med 68 prosent, ifølge nye tall fra Politidirektoratet.

Voldtektstallene inkluderer ikke anmeldelser som gjelder voldtekt av barn under 14 år.

Nettovergrep

– Årsakene til økningen i voldtektsanmeldelsene er ukjent, skriver Politidirektoratet i rapporten, men de spekulerer i at økningen kan skyldes flere nettrelaterte voldtekter.

Størst er reduksjonen på vinningslovbrudd, viser tall fra Politidirektoratet. Fra andre tertial 2015 til andre tertial 2016 gikk anmeldte vinningslovbrudd ned fra 93.670 til 76.818.

Likevel utgjør vinningslovbruddene den største kategorien av anmeldt kriminalitet med 34 prosent. Noe av årsaken til fallet skyldes overgang til ny straffelov i fjor. Simple bedragerier som etter gammel straffelov var kategorisert under kriminalitetstypen vinning, er i ny straffelov regnet som økonomiske lovbrudd. Dette utgjør 11.600 anmeldelser.

Lommetyver

– Politiet har hatt en betydelig satsing på å redusere vinningslovbruddene, særlig gjelder det organisert vinningskriminalitet. Når det gjelder tyverier fra person på offentlig sted, ofte omtalt som lommetyverier, påvirkes de nasjonale tallene sterkt av utviklingen i Oslo. (©NTB)