Norge

Halvparten tilbys ny kreftbehandling

Hvert år får ca 30 000 nordmenn kreft. Halvparten av dem vil bli en del av pakkeforløpet i år.

  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Interessen var stor blant Aftenpostens lesere da helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Anne Hafstad fra Helsedirektoratet deltok i nettmøte om pakkeforløpet.

30 000 nye kreftilfeller årlig

Kreftdiagnose rammer drøyt 30 000 nordmenn hvert eneste år. Av antall nye tilfeller, er omtrent 85 prosent av kvinnene og nesten 90 prosent av mennene i aldersgruppen over 50 år. Omtrent halvparten av alle nye tilfeller oppstår etter fylte 70 år.

Kreft er den vanligste dødsårsaken i Norge etter hjerte— og karsykdommer. Hvert år dør i overkant av 10 000 mennesker av kreft. I 2012 døde 5089 kvinner og 5817 menn.

Prostata og brystkreft vanligst

De vanligste kreftsykdommene hos menn oppstår i prostata, lunge, tykktarm og føflekk. Hos kvinner er brystkreft den vanligste formen, etterfulgt av lungekreft, tykktarmskreft og føflekkreft.

Pakkeforløpene for brystkreft, tarmkreft,prostatakreft og lungekreft ble innført 1. januar. De fire kreftformene representerer halvparten av alle krefttilfeller årlig. Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og skal være normgivende. Helsedirektoratet har i samarbeid med fagfolk fra sykehusene, fastleger og brukerrepresentanter utarbeidet 28 pakkeforløp og diagnoseveiledere for kreft etter dansk modell. Pakkeforløpene skal implementeres i helsetjenesten i 2015.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er ikke overrasket over engasjementet blant Aftenpostens lesere.

Helsedirektør Bjørn Guldvog jobber videre med de gode resultatene fra pasientsikkerhetskampanjen <i>I trygge hender</i>.

— Det har vært stor engasjement rundt pakkeforløpet og leserne stilte mange gode spørsmål. Det var flott for meg å få anledning til å svare på en del av disse spørsmålene på et område som vi har et felles brennende engasjement for, sier Guldvog.

Stor sykdomsgruppe

Han minner om at kreft er en av de største sykdomsgruppene.

— Mange har hatt en opplevelse av at helse og omsorgstjenesten kan bli bedre på kreftområdet. Derfor er det gledelig å kunne lansere pakkeforløpet for kreft som vi tror vil bidra til større trygget og forutsigbarhet for pasienter og pårørende.

Guldvog er glad for engasjementet.

— Det gir en enda sterkere motivasjon for oss som jobber i helsetjeneste til å løfte dette området ytterligere.

Les fra nettmøtet her :

Les også

Hvor lenge er det forsvarlig å vente på en operasjon?

Les mer:

Les også

  1. Kreftpasienter får bruksanvisning

Les mer om

  1. Helse