Norge

Erna Solbergs krav til verden for å hindre antibiotikaresistens

Statsminister Erna Solberg mener antibiotikabruk i hele verden må overvåkes.

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie etter i New York.
 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Statsminister Erna Solberg er i New York under FNs hovedforsamling for å diskutere problemene med antibiotikaresistens. Hun stilte i dag fire konkrete krav til verdens helseministre for å hindre antibiotikaresistens.

Forslagene er:

 • Innføre et globalt rammeverk mot antibiotikaresistens basert på prinsippene om økt tilgang til de som i dag ikke har tilgang, ansvarlig bruk og innovasjon.
 • Innføre et internasjonalt forbud mot bruken av antibiotika som vekstfremmer.
 • Arbeide for et forbud mot veterinærers mulighet for fortjeneste på antibiotika
 • Få etablert et globalt overvåkingssystem mot antibiotikaresistens.

– Hva har det å si for FN at lille Norge kommer med disse forslagene?

– Vi er kjent for å være et land som gjennomfører det vi foreslår. I Norge er de ikke tillatt for veterinærer å tjene penger på antibiotika, og når det gjelder bruk at antibiotika i dyreproduksjon, er vi også kommet langt. Vi bruker nesten ikke antibiotika i laksenæringen for eksempel, vi bruker vaksiner i stedet.

Erna Solberg vil ha global overvåking mot antibiotikaresistens. Med dette mener hun at alle sykehus i verden må føre en oversikt over hvilke resistente bakterier de oppdager.

Det er ventet at alle FNs 193 medlemsland vil undertegne en erklæring for å bekjempe «den største trusselen mot moderne medisin», skriver The Guardian. Det er anslått at mer enn 700 000 mennesker dør hvert år som følge av resistens mot medisin.

Statsminister Erna Solberg vil at alle sykehus i hele verden skal ha oversikt over hvilke bakterier som er motstandsdyktig mot antibiotika, altså hvor penicillin ikke hjelper.

– I dag har halvparten av verdens land en slik overvåking. Dette er et viktig grunnlag for å finne ut hva slags bakterier som finnes, og om man skal bruke en annen type antibiotika.

Satse mer på utvikling av vaksiner

Statsministeren mener også det er viktig å forske frem vaksiner som kan benyttes før man blir syk slik at man slipper å bruke antibiotika.

Hun røper at i neste års statsbudsjett blir det omdisponert 10 millioner kroner av midlene til Verdens helseorganisasjon som skal øremerkes nettopp til antibiotikaresistens.

Blir mer dødelig enn kreft

–- Min bekymring er selvsagt at sykdommer våre besteforeldre overlevde skal bli dødelig for våre barnebarn på grunn av antibiotikaresistens. I England estimerer de at antibiotikaresistens vil være større dødsårsak enn kreft i 2050.

Ingeborg Senneset kommenterer: Antibiotika har en relativt kort historie**.

Også helseminister Bent Høie deltar på FN-møtet.

Norge har vært lenge en av pådriverne for at antibiotikaresistens skulle bli et tema for FN.

Høie og Solberg sier at utviklingen i verden med tanke på resistens er så alvorlig at man må løfte ansvaret over fra fagfolkene og det enkelte lands helseminister til statsledere og FN-organer som Verdens helseorganisasjon.

Les mer om resistens:

Les mer om

 1. Statsbudsjettet
 2. Erna Solberg
 3. Antibiotikaresistens
 4. Bent Høie
 5. Verdens helseorganisasjon (WHO)