Fem ulver utenfor Akershus og Hedmark skal avlives før april 2017

Klima- og miljødepartementet går inn for skyting av fem ulver utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus. Departementet utsetter avgjørelsen om de 8 ulvene i Osdalsflokken.

Rovviltnemdene har foreslått at totalt 47 ulv skal avlives

Rovviltnemndene i Akershus, Oslo, Østfold og Hedmark vil felle 13 ulver i Hedmark og Akershus. Departementet har nå sagt ja til at fem ulver skal skytes før utgangen av april 2017, ifølge en pressemelding fra Miljødepartementet.Nina Jensen, generalsekretær i WWF Norge synes det er trist at klima- og miljøminister Vidar Helgesen og miljødepartementet åpner for å avlive fem ulv, men samtidig et skritt i riktig retning at de anerkjenner at jakten på ulv på ses i sammenheng.

– For å forvalte ulvebestanden på en god måte må ulv innenfor og utenfor ulvesonen ses i sammenheng.

De siste dagene har 57.000 nordmenn signert et opprop som sier et tydelig ja til ulv i norsk natur.

– Politikerne burde være mer i takt med flertallet av den befolkning, sier Jensen.

Ulv er en rødlistet art i Norge. Det betyr at naturforskerne mener den er «kritisk truet av utryddelse».

Roviltnemdene vil felle over halvparten av norsk ulv

Totalt har de regionale rovviltnemdene i Norge anbefalt at det skal felles 47 ulv. 24 av disse er innenfor ulvesonen. Det utgjør mer enn halvparten av den norske bestanden i dag.

Utenfor ulvesonen har departementet nå besluttet å ta ut 15 ulver. For disse lisensfellingskvotene er vedtakene endelige. Fellingskvoter for de resterende 32 ulvene er ikke ferdigbehandlet.

– Vi er spente på hva vedtaket blir når det gjelder de andre ulvene, spesielt når det gjelder de innenfor sonen, sier Nina Jensen i WWF Norge.

Forslaget om å skyte et så betydelig antall av den norske ulvebestanden har vekket internasjonal oppsikt.

Det lever i dag mellom 65 og 68 ulver i Norge. I tillegg er 25 ulver tidvis innom Norge i grensetraktene mot Sverige.

Årsaken til den planlagte masseskytingen er at for mange av ulvene får valper.

Stortinget vedtok 6. juni i 2016 at det nasjonale bestandmålet for ulv skal være mellom fire og seks kull. Minst tre kull skal være helnorske. I fjor vinter ble det dokumentert syv norske kull og fire kull i grenserevirene mot Sverige. Det vil si at den norske bestanden er over det nasjonalt fastsatte målet, ifølge Miljødirektoratet.

Utsetter avgjørelse om Osdalsflokken

De resterende åtte ulvene i Hedmark og Akerhus-området er tilknyttet en familiegruppe i det såkalte Osdalsreviret som i hovedsak lever utenfor ulvesonen.

For denne flokken har rovviltnemndene vedtatt at lisensfellingsperioden skal være 1. januar – 31. mars 2017. Dette er begrunnet med at valpene i flokken vil ha vanskelig for selv å skaffe mat hvis foreldredyrene tas ut før 1. januar.

Fellingsvedtaket på disse ulvene er klaget inn av Naturvernforbundet.

«Osdalsflokken lever i et område med minimal konflikt mellom ulv og beiteinteresser. Det er ikke dokumentert at ulvene i Osdalsflokken har skadet eller drept sau eller tamrein. En begrunnelse for lisensjakt på ulv skal være motivert ut fra behovet for skadereduksjon, noe rovviltforskriften er tydelig på» skriver Naturvernforbundet på sin hjemmeside.

Avgjørelsen om Osdalsflokken kommer før nyåret

– Jeg treffe avgjørelse om en eventuell lisensfelling i Osdalsreviret når jeg også skal behandle klager på rovviltnemndenes vedtak om felling av de øvrige ulverevirene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i pressemeldingen.

Skytingen av ulver innenfor ulvesonen skal avgjøres i god tid før fellingsperioden, skriver departementet.

Den totale lisensfellingskvoten for hele landet er på 47 ulver, men departementet er ikke ferdig med å behandle alle klagene som har kommet inn eller som forventes å komme inn snart.Når det gjelder ulv som lever innenfor ulvesonen, åpnet rovviltnemndene i dette området (Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold) tidligere i høst for å ta ut 24 ulver i Letjenna-, Slettås- og Kynnaflokkene, som alle lever i Hedmark. Det er imidlertid varslet at det kommer klager også på dette vedtaket. Dermed er ennå ikke