Fem kommuner får "supermottak" for utvalgte asylsøkere

Regjeringen vil opprette integreringsmottak for flyktninger og asylsøkere i Bodø, Steinkjer, Kristiansand, Larvik og Oslo. Nå setter regjeringen i gang prøveordningen med såkalte integreringsmottak for 500 asylsøkere.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug offentliggjorde i dag navnene på de fem kommunene som får integreringsmottak.

Hvert integreringsmottak skal teste ut egne modeller for raskere integrering, opplyste innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) da ordningen ble presentert onsdag.

– Innenfor de ulike modellene skal det tas i bruk insentiver og sanksjoner som kan motivere beboere til innsats og til å oppnå resultater. De som ikke følger opp, vil bli flyttet til et ordinært mottak. Vi stiller tydelige krav til egeninnsats, sier Listhaug.

Etablering av særskilte integreringsmottak var et av de viktigste tiltakene i integreringsmeldingen som regjeringen la fram i mai i år.

Mottakene skal sørge for at innvandrere med fluktbakgrunn kommer raskt i arbeid og blir en del av lokalsamfunnet.

  • Les også:
Les også

Listhaug om internering av barn: Villig til å se på alternativer til Trandum

Forslaget har møtt motstand og blitt kalt et «elitespor» for utvalgte asylsøkere.

I integreringsmeldingen heter det at «målgruppen for integreringsmottakene er personer i asylmottak som nylig har fått innvilget oppholdstillatelse, og personer fra grupper som har høy sannsynlighet for å få innvilget sin søknad om beskyttelse.»

Videre står det at «det vil bli stilt høye krav til motivasjon og egeninnsats for beboere i integreringsmottak».

  • Les også:
Les også

Ap om Listhaugs «supermottak»: Symbolpolitikk

Kriterier

Etablering av særskilte integreringsmottak var et av de viktigste tiltakene i integreringsmeldingen som regjeringen la fram i mai i år. 5,4 millioner kroner er satt av til prosjektet i år. Til neste år er nærmere 20 millioner øremerket elitemottakene, opplyser Listhaug.

Tre av mottakene er kommunale, ett er drevet av en stiftelse, mens ett er privatdrevet. De første vil starte opp før årsskiftet, mens resten skal være klare på nyåret.

Flyktninger som har fått opphold, eller som med stor sannsynlighet vil få det, kan søke om å bli overført til «supermottakene». De viktigste kriteriene er motivasjon og ekstra innsats, understreker Listhaug.

– Dersom man ikke er motivert, må man overlate plassen til en annen, sier hun.

Enslige mindreårige asylsøkere får foreløpig ikke delta i ordningen.


A-lag og B-lag

I dag bor drøyt 16.600 flyktninger og asylsøkere i ordinære mottak, ifølge ukestatistikk fra UDI. Beboerne på de nye elitemottakene få mulighet til å fylle dagene sine med språkopplæring, karriereveiledning og arbeidstrening.

Listhaug tror interessen for å komme på et elitemottak vil være stor.

– Mitt inntrykk er at mange asylsøkere er interessert i å komme i gang med et nytt liv i Norge, sier hun til NTB.

Hun er ikke engstelig for at ordningen vil bidra til å skape et A-lag og et B-lag blant flyktningene.

– Dette vil først og fremst skape en mulighet for dem som skal teste ut modeller for å bli raskere integrert i Norge, sier integreringsministeren, som ser for seg at det å for eksempel bestå språkprøver, kan belønnes med en pengebonus.

Advart

Et tverrpolitisk utvalg bestående av politikere fra opposisjonen og forskere har tidligere advart mot egne integreringsmottak. Leder av utvalget Bård Vegar Solhjell (SV) frykter at elitemottakene kan føre til systematisk forskjellsbehandling av flyktninger og asylsøkere.

– Da er det en veldig dårlig løsning. Målet må være å gi alle som trolig vil få opphold i Norge, god integrering fra dag én, sier han til NTB.

I Kristiansand er ordfører Harald Furre (H) godt fornøyd med at de er en av de utvalgte kommunene.

– Kristiansand har jo søkt om å få et integreringsmottak for vi tror det er et godt tiltak for å integrere flyktninger raskest mulig i det norske samfunnet og i vår by, sier Furre til NRK.