Norge

Mann i 60-årene innrømmer dyresex på fremmede gårder i Bergen

Mannen skal over lang tid ha sneket seg inn på to gårder i Bergen og forgrepet seg på «kyr eller kalver». I dag møtte han til rettssak.

Advokat Kaj Wigum forsvarer mannen i 60-årene.
  • Ørjan Torheim

Torsdag morgen, en rettssal i Bergen tinghus: En middelaldrende mann med blå bomullstrøye tar plass ved siden av sin forsvarer, advokat Kaj Wigum, skriver Bergens Tidende.

Mannen sitter stille, stirrer fremfor seg med hendene foldet sammen på bordplaten. På dommerens spørsmål om hvor han bor, svarer mannen at han for tiden er uten bopel.

– Av hensyn til sakens spesielle karakter og belastningen for siktede ber jeg om at saken går for lukkede dører, sier Wigum til dommeren.

Les også

Nektet å klippe kvinne med hijab. Sier i retten at hun ikke burde sendt henne på dør.

Har erkjent forholdene

Mannen i 60-årene er siktet for gjentatte brudd på dyrevernloven og for å ha hatt over 2,2 millioner ulovlige overgrepsbilder og -videoer hjemme.

– Han har erkjent de forholdene han er siktet for, sier aktor i saken, politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen.
– En del av saken dreier seg om seksuell omgang med kyr eller kalver på to gårder som ikke tilhører ham.

Les også

Lene Sands mor i retten: - Hun gledet seg til å reise til Berlin. Der hadde hun møtt en mann fra Chile som hun var forelsket i.

Skal ha skjedd over flere år

Dahl-Michelsen sier overgrepene mot dyr skal ha skjedd over to lengre tidsperioder, fra 2001 til 2009 og fra 2010 til 2015. De to gårdene ligger ifølge ham nord i Bergen.

– Det dreier seg om gjentatte forhold. Omfanget av misbruket er noe av det jeg vil spørre siktede ut om i dag, sa aktor til BT i forkant av rettssaken.

Kun én dag var satt av i retten. På slutten av dagen la aktor ned påstand om ubetinget fengsel i to år og seks måneder.

Forsvarer Wigum ønsket ikke i det hele tatt å kommentere saken. I sitt sluttinnlegg ba han om at dommeren anser klienten «på mildeste måte».

Les også

Regjeringsadvokaten: Tingretten har lagt terskelen for lavt for hva som utgjør «umenneskelig eller nedverdigende behandling»

Avslørt av politi som hadde fri

Mannen i 60-årene ble pågrepet ved en tilfeldighet i fjor høst, av en politimann i Åsane som egentlig hadde fri. Han fattet mistanke til mannen, og en uniformert politipatrulje ble tilkalt.

Utstyr funnet på mannen gjorde at politiet mistenkte ham for å ha vært inne i fjøs i området, noe han innrømmet.

Han ble siktet for seksuell omgang med store dyr på gårder i bergensområdet, og politiet ransaket hjemmet hans. Der gjorde de det store beslaget av ulovlige bilder og filmer.

Over 2,2 mill. overgrepsbilder

TIl sammen 2.217.391 ulovlige bilder hadde mannen, blant annet bilder av spedbarn som utsettes for grove seksuelle overgrep. Det fremgår i en tidligere kjennelse i saken.

Politiet fant også 3496 ulovlige filmer med tilsvarende innhold. Samlet spilletid: Nesten 18 døgn.

I retten i dag stilte mannen i en såkalt tilståelsessak. Det er en forenklet form for rettergang, der siktede i utgangspunktet har innrømmet skyld og får forklare seg. Så avgjør dommeren saken basert på forklaringen og politiets straffesaksdokumenter.

Ordningen, mye mindre tid- og pengekrevende enn en ordinær rettssak med vitneførsel og flere dommere, innebærer også at det skal gis strafferabatt.

I tråd med forsvarerens ønske valgte dommeren å stenge torsdagens rettssak for pressen.

Les også

Overgrepene i Tysfjord kunne blitt bevart som en hemmelighet | Harald Amdal og Kenneth Hætta

Ett år i varetekt

Mannen i 60-årene har sittet i varetekt siden slutten av september i fjor, altså i snart ett år. Fengslingen av ham ble nylig forlenget med fire uker, begrunnet med fare for gjentakelse.

Aktor Dahl-Michelsen opplyser at strafferammen for de ulovlige bildene og videoene, regnet som det alvorligste forholdet i siktelsen, er inntil tre års fengsel. For forholdene som gjelder seksuell omgang med dyr kan det ifølge aktor, isolert sett, gis inntil ett års fengsel.

Les også

  1. Overgrepsoffer på Romsås: - Hadde aldri trodd at han skulle bli tatt

Les mer om

  1. Rettssaker
  2. Overgrep
  3. Dyrevern
  4. Bergen tinghus