Norge

Stortinget åpnet Barentshavet med regnefeil på 130 milliarder

En tastefeil ble ikke oppdaget. Dermed ble de anslåtte inntektene fra området doblet.

Grafen, laget av Teknisk Ukeblad, er en rekonstruksjon av av regnefeilen som ble brukt som grunnlag i konsekvensutredningen for oljeleting i Barentshavet. Feilen ga omlag en dobling av de anslåtte inntektene fra oljevirksomhet i Barentshavet.
 • Miriam Lund Knapstad
  Miriam Lund Knapstad
  Journalist

Da inntektene fra nesten 20 år med potensiell oljevirksomhet i Barentshavet sørøst skulle summeres opp, bommet Oljedirektoratet på kolonnene i Excel-dokumentet, skriver Teknisk Ukeblad.

Tastefeilen ga over 130 milliarder kroner mer i anslåtte inntekter fra området, og det førte til at de egentlige anslagene ble doblet. Summen ble plassert i kolonnen for produksjon i år 2050, ikke i kolonnen «sum», der den egentlig hører hjemme.

Regnefeilen ble først omtalt på Energi og Klimas hjemmesider i august.

Excel-feilen ble ikke oppdaget. Dermed presenterte Olje- og energidepartementet tallbommen for norske politikere, som endte med å åpne det kontroversielle området.

Nå kan det vise seg at det aktuelle scenariet ville gitt en negativ nåverdi, fremfor en positiv bruttoinntekt på nær 270 milliarder kroner.

Oljedirektoratet erkjenner feilen.

I juli demonstrerte Greenpeace-aktivister i nærheten av Statoils oljerigg «Songa Enabler» på Korpfjell-feltet i Barentshavet.

Krever stans i all aktivitet

Miljøpartiet De Grønne krever at Olje- og energidepartementet nå umiddelbart stanser all aktivitet i forbindelse med Barentshavet sørøst, og varsler at de vil ta saken til kontrollkomiteen etter valget.

– Her har det skjedd en alvorlig og svært tendensiøs systemsvikt, sier Per Espen Stoknes, som står på andreplass på MDGs stortingsliste i Oslo.

– Det er tragikomisk at regnefeil i Excel gir utslag på noen av de største avgjørelsene i vår tid - om vi skal lete og bygge ut nye oljefelt eller ikke.

Miljøpartiet De Grønnes Per Espen Stoknes krever umiddelbar stans i all oljeaktivitet i forbindelse med Barentshavet sørøst.

Bellona-leder Frederic Hauge mener all leting etter olje i området må stanses inntil de korrekte tallene ligger på bordet.

– Dette er alvorlig. Stortinget har blitt feilinformert. Om dette er bevisst svindel eller bare utrolig amatørmessig, spiller ingen rolle. Hele debatten og grunnlaget for å lete og bore i Barentshavet er basert på et falsum, sier Hauge.

– At de i tillegg har lurt store deler av norsk leverandørindustri til en satsning basert på faktafeil, gjør ikke saken noe bedre.

«Har ingen konsekvenser»

Det var i fjor at de første lete- og utvinningstillatelsene i Barentshavet sørøst ble tildelt i forbindelse med 23. konsesjonsrunde. I forkant av var det gjennomført en Konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i området.

Kort tid etter at lisensvedtaket var fattet, ble staten saksøkt av Greenpeace og Natur- og Ungdom. I den forbindelse ble seniorforsker Mads Greaker i SSB og professor Knut Einar Rosendahl ved Handelshøyskolen NMBU spurt om å se nærmere på vurderingene som lå til grunn for lisensvedtaket.

Det var under arbeidet med rapporten sin for Greenpeace at Greaker og Rosendahl oppdaget det de karakteriserer som en grov regnefeil fra Oljedirektoratet.

I grunnlaget som ble lagt fram før Stortinget gjorde sitt vedtak om å åpne Barentshavet sørøst, ble to scenarioer presentert: Ett med høy aktivitet og ett med lav aktivitet.

Et anslag for nettoinntekten er også inkludert i konsekvensutredningen, og dette tallet er riktig.

– I teksten til konsekvensutredningen er feil bruttoinntekt for lavt scenario oppgitt. Dette har imidlertid ingen konsekvenser for verdiberegningene. Her er nettotall benyttet, skriver Oljedirektoratets informasjonsavdeling til Teknisk Ukeblad.

Mer om oljevirksomheten i Barentshavet:

Les også

 1. Nå starter Statoil jakten på olje i Barentshavet igjen

 2. Naturvernere om oljeplanene til Søviknes: – Frontalangrep på klimaet

 3. Statoil-sjefen om boringen i Barentshavet: – Gjør vi funn, kan de være ganske store

Les mer om

 1. Klima
 2. Barentshavet
 3. Olje- og energidepartementet
 4. Oljedirektoratet