Norge

Drapssaken mot Fasting Torgersen blir ikke gjenopptatt

Gjenopptakelseskommisjonen vil ikke behandle saken til Fredrik Fasting Torgersen på nytt.

Fredrik Fasting Torgersen Stein J. Bjørge

 • Hans O. Torgersen
  Journalist

Det melder NRK.

Avgjørelsen er tatt av kommisjonens leder, Helen Sæter, alene.

Torgersen ble 16. juni 1958 dømt til livsvarig fengsel for drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Skippergata i Oslo den 7. desember 1957. Han slapp ut av fengselet etter å ha sonet 16 år.

Helt til sin dødsdag nektet han seg skyldig i drapet. Torgersen døde 19. juni i år, 80 år gammel.

Den siste begjæringen om gjenopptagelse, den sjette i rekken, ble levert inn bare en uke før Fredrik Fasting Torgersen døde.

— I en straffesak er det ikke gjetninger, men sikre bevis, som skal kreves. De fantes ikke, tvert i mot, en rekke sikre bevis utelukker Torgersen, sa en av Torgersens støttespillere, advokat og forfatter Fredrk S. Heffermehl, i en tale i begravelsen hans.

- Ikke nye bevis

Lederen av gjenopptagelseskommisjonen skriver i avgjørelsen at det, etter hennes oppfatning, ikke er fremkommet nye bevis eller omstendigheter som gir grunnlag for å revurdere det samlede bevisbildet i saken.

«Ut over dette kan kommisjonens leder heller ikke se at det foreligger «særlige forhold» ved etterforskningen, saksbehandlingen, rettsbehandlingen eller øvrige sider av saken som gjør det «meget tvilsomt» om dommen er riktig», heter det videre i avgjørelsen.

«Kommisjonens leder finner etter dette at begjæringen åpenbart ikke kan føre frem», skriver Sæter til slutt.

Hun avgjorde saken alene med henvisning til en bestemmelse i straffeprosesslovens paragraf 397:

«Gjelder begjæringen en avgjørelse som etter sin art ikke kan gjenåpnes, eller inneholder den ingen grunn som etter loven kan føre til gjenåpning, kan kommisjonen uten nærmere behandling forkaste begjæringen etter reglene om kjennelse. Det samme gjelder hvor begjæringen av andre grunner åpenbart ikke kan føre frem. Avgjørelsen kan tas av kommisjonens leder eller nestleder.»

Provosert

Frode Fasting Torgersen, nevø av Fredrik Fasting Torgersen, er svært provosert over avgjørelsen.

– Jeg mener Helen Sæter er inhabil og ikke skulle ha vært med på å behandle saken i det hele tatt. Når hun da går inn og tar avgjørelsen alene, mener vi at hun utviser sviktende dømmekraft, sier han til NTB.

Han peker på at Sæter satt som henholdsvis nestleder og leder i kommisjonen under de forrige avslagene i 2006 og 2010.

Helen Sæter ønsker ikke å kommentere uttalelsene overfor NTB.

 1. Les også

  Hevdet seg uskyldig dømt hele livet - torsdag ble han begravet

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  En gjenåpning av Torgersen-saken er et bidrag til å reparere den systemtragedien som smadret hans liv

 2. A-MAGASINET

  Baneheia-drapene og Torgersen-saken blir forsøkt gjenopptatt gang på gang. Hvor mange sjanser skal de dømte få?

 3. NORGE

  Baneheia-saken ikke opp før mai

 4. NORGE

  Klart for ny behandling av Baneheia-saken i Gjenopptagelseskommisjonen

 5. DEBATT

  En uskyldig person bør aldri miste retten til frifinnelse | Øystein Os Simonsen

 6. NORGE

  Gjenopptakelseskommisjonen begjærer gjenåpning av tolv år gammelt drap