Opprydningen etter flommen fortsetter på Sørlandet 

Stadig flere innmeldte forsikringsskader, kritikk mot beredskapsaktører og statsrådsbesøk preget flomutsatte Sørlandet onsdag.

Vannet sto høyt på Mosby langs elven Otra i Kristiansand mandag. Flommen har medført enorme skader på Sørlandet.

Flommen som rammet Sørlandet i helgen, har medført oversvømmelser i hus, jordras og over 50 stengte veier.

– Vi har oversikt så langt det lar seg gjøre, men får stadig meldinger om veier som kan åpnes igjen eller om nye veier som må stenges, sa trafikkoperatør i veitrafikksentralen Leif Christensen til NTB tirsdag.

Også togtrafikken preges av uværet. Bane Nor opplyser at Sørlandsbanen mellom Vennesla og Kristiansand gjenåpnes tidligst førstkommende tirsdag, senere enn først antatt.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ser på skader ved Aukland i Kristiansand sammen med Kirsten Brøvig og ordfører i Birkenes Anders Kristiansen.

Vanskelig å få oversikt

IF skadeforsikring melder at de i dagene etter flommen har mottatt rundt 300 bygningsskader, 100 bedriftsskader, 50 bilskader og rundt 20 båtskader.

– Vi nærmer oss estimatet vårt på 500 skader, sier Emma Elisabeth Vennesland, selskapets assisterende informasjonsdirektør, i en pressemelding.

IFs tall kommer i etterkant av tirsdagens tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. Tallene viste at forsikringsselskapene hittil hadde fått inn 2.300 flomskademeldinger som vil koste om lag 250 millioner kroner. I tillegg kommer skader på biler og båter.

Tallene viste også at mange av flomskadene er svært omfattende, og at tallet vil fortsette å stige.

De fleste skadene er meldt inn fra Agder og områdene rundt Kristiansand.

Ifølge Vennesland er det er vanskelig å få oversikt over skadene og skadekostnadene før vannet trekker seg tilbake.

Heldigvis viser værprognosene for Sørlandet tørt og fint vær de nærmeste dagene, noe som vil hjelpe landsdelen med å kvitte seg med de største vannmengdene.

Olje- og energiminister Terje Søviknes og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ser på skader og møter lokale innbyggere på Mosby i Kristiansand.

Beredskapsaktører mottar kritikk for manglende bistand

Flere beboere på Sørlandet har måttet evakuere hjemmene sine under flommen, og tirsdag skrev Fædrelandsvennen at folk i grenda Drangsholt fortsatt var helt, eller delvis isolert, som følge av at Tovdalselva rant over sine bredder.

Beboere som har måttet evakuere på Drangsholt har kommet med krass kritikk av den manglende beredskapen fra kommunen, sivilforsvar og politi.

Bengt Henriksen var blant dem som måtte evakuere. Han sa til NRK at beredskapsaktørene har sviktet totalt. Det tok fire dager før beredskapsansvarlige tok kontakt med ham og familien for å høre om de var ok.

Ifølge kanalen, har kommunens beredskapssjef uttrykt forståelse for at situasjonen har vært vanskelig, og sagt at arbeidet skal evalueres.

Vurderer utbygging av vannkraftverk som flomtiltak

Onsdag møtte statsrådene Terje Søviknes (Frp) og Jan Tore Sanner (H) flom- og skredrammede innbyggere i Kristiansand, Birkenes og Vennesla.

– Vi ser hvor sårbare vi er, så det er viktig at man forbereder seg for mer uvær og sterkere krefter, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til NRK etter møtet.

– Det er dramatisk å se skadene. Heldigvis har ikke liv gått tapt, sa olje- og energiminister Terje Søviknes.

Søviknes mener uværet er en kraftig påminnelse om at det må jobbes enda hardere med flom- og skredsikring.

Til Fædrelandsvennen sa han at det må vurderes om vannkraftutbygging kan være et egnet flomsikringstiltak, og at Stortinget også har sagt at vannkraftutbygging være rett for å sikre seg mot flom i gitte situasjoner.