Dommer skal ha forfalsket vitnemål

Dommeren skal ha jukset for å få jobben, men dommene blir ikke gjenopptatt.

FORFALSKET: En jurist skal ha forfalsket et vitnemål for å få jobb som dommerfullmektig. Forholdet skjedde for syv år siden, men ble oppdaget først i mai i år. Nå er personen anmeldt av både UiB og Domstolsadministrasjonen.

Eks-dommeren, som er jurist, blir politianmeldt av Universitetet i Bergen og Domstoladministrasjonen for å ha forfalsket vitnemålet sitt.

Juristen fikk jobb som dommerfullmektig for om lag syv år siden, skriver Domstoladministrasjonen (DA) i en pressemelding.

Ifølge Domstoladministrasjonen har vedkommende forfalsket et vitnemål fra juridisk fakultet på Universitetet i Bergen.

Viserektor for utdanning på UiB, Oddrun Samdal, er ikke kjent med hvilken konkret jobb det var søkt på.

– Det er snakk om en forfalskning som var grov. Det førte til at det ble gjort en anmeldelse av forholdet, sier hun.

– Pyntet på karakterene

Ifølge Iwar Arnstad i DA dreier det seg om pynting på karakterer på vitnemålet.

Det falske vitnemålet skal ha blitt brukt da vedkommende søkte og fikk jobben som dommerfullmektig. Juristen skal ha arbeidet ved en tingrett i overkant av ett år. Deretter gikk vedkommende over i en annen stilling, og arbeider i dag ikke i domstolen.

– At en person begår straffbare handlinger for å komme inn i en dømmende stilling, er svært alvorlig for tilliten til domstolene. Handlingen viser også at dette er en person uten den nødvendige integritet for å fungere i en dømmende stilling, skriver DA-direktør Sven Marius Urke i pressemeldingen.

Saken ble anmeldt av UiB i mai, og politiet satte i gang etterforskning. I dag besluttet DA at de også anmelder den tidligere dommerfullmektigen.

– Svært alvorlig

Domstoladministrasjonen fastslår allerede nå at saken ikke vil få konsekvenser for dommene vedkommende har avsagt.

– Personen har fullført eksamen, så vedkommende har de nødvendige kvalifikasjonene for stillingen. Jeg kan ikke se for meg at dette vil få noen betydning for sakene han har behandlet, sier Arnstad.

Han sier han aldri har hørt om noen tilsvarende sak i Norge tidligere.

– Det er svært graverende for tilliten til domstolene, sier han.

Rekrutteringsbyrå spurte

Seksjonssjef ved Universitetsdirektørens kontor, Arne Ramslien, sier de anmeldte forholdet i et brev til politiet 5. mai i år.

– Hvordan ble dere kjent med dette?

– Det ble kjent etter at vi ble anmodet av et rekrutteringsselskap som drev med bakgrunnssjekk på en potensiell kandidat og bedt om å verifisere karakteropplysningene. Vi mottar en rekke slike henvendelser, så dette er rutine, sier han.

– Har dere anmeldt lignende forhold tidligere?

– Ja, både forfalskede vitnemål og lignende forhold av dokumentforfalskning.

Dekan Asbjørn Strandbakken ved Juridisk fakultet på UIB sier han ikke kjenner til saken.

– Men vi leverer fra oss 330 vitnemål i året. Hva studentene fysisk gjør med disse i etterkant har ikke kontroll på. Men vi har våre databaser. Om noen er i tvil om noe kan de henvende seg til studieadministrasjonen for å få ting verifisert, sier Strandbakken.