Hvor tror du dette paradiset er?

Det er ikke på Maldivene. Heller ikke Karibien eller et atoll i Stillehavet.

olesklodefordefjorden.jpg

Nei, dette paradiset er fjellskråningene under vann på nedsiden av Engebøfjellet i Førdefjorden.

Nyt bildene, la deg blende av den unike skjønnheten til arter du neppe har sett selv.

Det er her, 250 meter dypere, Regjeringen har gitt tillatelse til å deponere fint gruvestøv som inneholder kjemikalier og tungmetaller. Miljødirektoratet og Regjeringen mener kjemikaliene er så utvannet, og tungmetallene så bundet til partiklene, at det ikke er farlig.

Fire millioner tonn i året — 11 tonn hvert minutt, 24 timer i døgnet i kanskje 50 år.

Blekksprutene kan ikke beskytte seg med blekk, kamskjellet kan ikke hoppe unna, sjøanemonene på 40-50 cm kan ikke lukke seg inne og sjøfjæren kan ikke dykke ned i mudderet.

Bildene er tatt ned mot 50 meters dyp, mens deponiet skal legges på 300 meters dyp. Gruveselskapet hevder det ikke blir spredning, mens en rekke faginstaser sa klart nei til prosjektet av frykt for spredning av partiklene.

(Det er fortatt noen mindre korrigeringer og presiseringer i artikkelen.)

En hydroid, et nesledyr vifter i strømmen i Førdefjorden nedenfor Engebøfjellet. (Corymorpha nutans).
Fjerstjerne
Utenfor Engebøfjellet i Førdefjorden
OPT_Begerkorall-Frdefjorden23-04-2016_2_doc6pvgjun7x05p66943m6_doc6pvgkgsh3i0f2bu3m0-RVKmq7mw6q.jpg

På overflaten ser Førdefjorden ut som fjorder flest. Vann med bølger. Men undervannsfotograf og hobbybiolog Erling Svensen har avslørt en verden som knapt noen har sett før.

Svensen har dykket i de fleste norske fjorder og på unike lokaliteter verden rundt.

— Dykket i Førdefjorden viste at vi der har noe av den mest ekstreme naturen som finnes i Norge. Dyrelivet er så spektakulært. Det er helt i øverste divisjon av hva vi har i Norge. Det er verdensklasse. Helt unikt, sier han.

I åtte år Anne-Line Thingnes Førsund vært aktiv i den lokale Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe som har kjempet intenst mot gruveplanene.

— Dette handler ikke bare om Førdefjorden. Når Norge i 2016 kan ta en frisk og ren fjord, som er en svært viktig gyteplass for kyst-torsken, og gi den bort som en slags subsidie til et gruveselskap, kan det samme skje med andre fjorder, sier hun.

Rødspette
Mudderbunnsjørose

Norge er nå det eneste landet i Europa som driver med sjødeponi fra gruveindustri. Av verdens 12 gjenværende sjødeponier er seks i Norge. De andre seks er fordelt på fire andre land. Ingen andre land har vedtatt nye sjødeponier. Norge har vedtatt to nye.

— Noe har gått helt galt her i landet. Det er et kolossalt sprik mellom Norges profilering som et rent naturland med ren frisk mat og det som holder på å skje i Førdefjorden. I resten av verden jobbes det intenst med å holde matfatet rent, mens vi skal dumpe ekstreme mengder gruvestøv midt i matfatet. Dette skjer samtidig som det brukes millioner på rydde opp gamle miljøsynder i fjorder og havneområder, sier Anne-Line Thingnes Førsund.

Dødningehodekorall

Frykten er stor for at steinpudderet — satt sammen av partikler fra 0,4 millimeter og nedover til nanostørrelse – skal spres med havstrømmene og tas opp i næringskjedene langt ut over ødeleggelsene på dumpingstedet.

Derfor har Havforskningsintituttet og Fiskeridirektoratet gått mot. Derfor har Virke og NHO reiseliv gått mot. Og Sjømat Norge og Fiskarlaget og samtlige natur- og miljøorganisasjoner.

Gruveselskapet har med støtte hos andre faginstanser, som DNV GL, konkludert med at faren for spredning er svært liten ettersom Førdefjorden består av ulike vannlag med liten utveksling mellom lagene.

Mer enn 30 internasjonale miljøorganisasjoner har engasjert seg. Miljødirektoratet sa først nei av miljøfaglige årsaker, men sa ja da regjeringen ba dem vurdere prosjektet ut fra mer generell samfunnsnytte.

Hva vil skje der ute når Erling Svensens bilder går viralt der ute blant fjord-turistene?

Femarmet sjøstjerne
Blåstål
Skallus
Mudderbunnsjørose
  • Ikke bare i Førdefjorden at norske dyr sliter:
Les også

Isbjørn-drama nord for Svalbard

Sjøsol
En stim med sei glir forbi tusenvis av sjønellik.
Langpigget sjøpiggsvin
Sypute
Bergkorall

Kanskje på tide med en gladsak? Sjekk her:

Les også

Det så beksvart ut. Men noe har skjedd: Verdens tigerbestand har økt med 700.

Langpigget kråkebolle
OPT_Langpiggetkrkebolle1_doc6pvgjizgirrayixw3m2_doc6pvgkvh11lk5roht3m6-1cAp4azGAl.jpg
Liten piperenser
Korallnelik
Fjærstjerne
Grå steinbit
OPT_Seistim2_doc6pvhw7vhvno1fqjus3m6-a0hYfqXbtd.jpg
Grisetang

Visste du at både hare og rype er blitt rødlistet? Altså at det er fare for utryddelse. les her:

Les også

Hare tider

Langpiggede kråleboller
Sjøfjær
Fjærstjerne
Lite korstroll
Sjøanemonen Urticina eques
Trollkrabbe
Tigerorm
OPT_file-2_doc6pvgjf592pj16zh1h9cw_doc6pvgkwb1cf51ihsw23m4-fIqATL1mOP.jpg
Sjønellik
Breiflabb
Blomsterpolypphydroider
OPT_Stripetfrynsesnegl.Nakensneglsomikkeharhus.Denerekspertigjenbruk-2_doc6pvgjs8b375wa1u69cw_doc6pvgpe39vv764pvm3m4-Eucgyk6oV2.jpg
Pelikanfotsnegl
Svamper ved Engebøfjellet
Sypute og rødarmet sjøstjerne
Tangkutling
Mudderbunnsjørose
Krepsen Pagurus prideaux
Piggstjerne - den største av våre sjøstjerner
Sjønellik
Mosedyr
Sjøpung
Sjørose
Muddersjøbunnrose
Sylinderanemone
Liten og vanlig korstroll
  • Har du tid og lyst kan du lære mer om konflikten rundt sjødeponi av gruveslam i Førdefjorden her: