Enkelte vaksiner er livsfarlige for spedbarn med uoppdaget immunsvikt

Hvert år er det to-tre barn som blir født med alvorlig immunsvikt. Disse barna kan bli livstruende syke hvis de får BCG-vaksinen.

To vaksiner er forskjøvet frem til seks ukers alder slik at man skulle rekke å oppdage eventuelle barn med immunsvikt. (Illustrasjonsfoto)

Flere barn er blitt alvorlig syke etter en BCG-vaksine fordi de har hatt denne immunsvikten.

Forrige fredag skrev A-magasinet om Tobias (1) fra Vennesla. Som nyfødt deltok han i et prøveprosjekt ved sykehuset i Arendal. Han ble diagnostisert med den alvorlige, medfødte immunsviktsykdommen SCID: Blodprøven hans ble analysert med den ekstra testen som ennå ikke er en del av den nasjonale masseundersøkelsen av nyfødte (nyfødtscreening).

Fordi han var med i prøveprosjektet, fikk han rask behandling med benmargstransplantasjon og er nå er frisk.

Tobias Reihardtsen ble fanget opp i tide: han hadde ikke fått noen vaksiner før han fikk diagnosen medfødt, alvorlig immunsvikt.

Uten behandling vil de fleste av disse barna dø av infeksjonssykdommer i løpet av det første året. Enkelte vaksiner kan også være årsak til livstruende infeksjoner:

«Barn med SCID må ikke få levende vaksiner som BCG eller Rotavirusvaksine, fordi vaksinene kan gi aktiv infeksjon hos barnet», heter det i søknaden om å utvide screeningtilbudet til å omfatte denne sykdommen. Den ble sendt fra Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte i 2016.

– Kan få tuberkulose-lignende infeksjon

Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet bekrefter at nyfødte barn med SCID som får BCG-vaksine kan få en alvorlig, utbredt infeksjon med BCG-bakterien som ligner alvorlig tuberkulose.

Folkehelseinstituttet (FHI) bestemte allerede i 2014 at vaksineringen skulle utsettes til seks ukers alder, slik at man skulle rekke å teste barn i nyfødtscreening først.

Men Folkehelseinstituttet var svært tidlig ute. For, som Aftenposten nylig har skrevet, vil ikke alvorlig medfødt immunsvikt kunne bli med i nyfødtscreeningen før tidligst om ett år.

Nyfødte blir tatt prøve av i hælen og testet for 23 sykommer. Helseminister Bent Høie støtter forslaget om også å teste barn for immunsvikt .

– Vi endret våre anbefalinger om tidspunkt for BCG-vaksinering av spedbarn i samarbeid med det kliniske miljøet ved OUS da det ble klart at test for alvorlig, medfødt immunsvikt var underveis, sier overlege Karin Rønning ved Folkehelseinstituttet.

Rotavirus- og BCG-vaksine beskytter sped- og småbarn henholdsvis mot diaré /oppkast og tuberkulose.

Barn med mor eller far fra land med høy forekomst av tuberkulose får tilbud om BCG-vaksine gjennom det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Disse barna har høyere smitterisiko enn andre barn i Norge. Nesten alle land i Afrika og 67 andre land står på listen.

Vanskelig å behandle

Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet sier det er vanskelig å behandle den tuberkulose-lignende infeksjonen hos nyfødte med alvorlig medfødt immunsvikt.

– Det er svært komplisert fordi disse barna ikke har et immunforsvar som bekjemper infeksjonen, og antituberkuløs behandling har derfor dårligere effekt, sier hun.

Barna blir behandlet med benmargstransplantasjon, men dersom de allerede er blitt svekket av en infeksjon, er prognosen dårligere for overlevelse.

Helseministeren håper screening er på plass om et år

Testen for immunsvikt skal gjennom en omfattende metodevurdering og beslutningsprosess.

Fagmiljøet ønsket at testen skulle innføres fortere, og mener det ikke er noen faglige grunner til å måtte metodeteste undesøkelsen, som er tatt i bruk i flere land.

Helseminister Bent Høie har sendt forskriftsendring på høring slik at en eventuell utvidelse av nyfødtscreeningen kan gå fortere.

Helseminister Bent Høie sendte en forskriftsendring på høring like før pinsen. Han ønsker at barn testes for nye sykdommer, blant dem SCID.

– Fordi vi har sendt ut en forskriftsendringen på høring, kan denne screeningen kunne skje fra 1. juli 2018 og ikke i januar 2019, sier Høie til Aftenposten.

Han tar forbehold om hva Folkehelseinstituttet vil konkludere med etter sin gjennomgang av forskningslitteraturen.

Går inn for å lagre blodprøver

I høringsforslaget ønsker Helse- og omsorgsdepartementet også å endre biobankloven slik at blodprøvene som tas i den nasjonale screeningen av nyfødte kan lagres uten tidsbegrensning.