Gravide frarådes å reise til Miami på grunn av zika-fare

Gravide frarådes å reise til byen Miami i Florida på grunn av fare for zika-smitte, opplyser Folkehelseinstituttet. Norske helsemyndigheter går lengre enn de amerikanske i sine advarsler.

Zikaviruset smitter via mygg.

Flere tilfeller av zikafeber i en bydel i Miami medfører at Folkehelseinstituttet endrer sine reiseråd til Florida. Gravide frarådes å reise til Miami, og personer som har oppholdt seg i Miami bør ta forholdsregler etter hjemkomst, skriver Folkehelseinstituttet på sine sider.

Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye og sier på hjemmesiden de kan endre sine reiseråd for også andre områder dersom situasjonen skulle forandre seg.

14 tilfeller i Miami

Norske helsemyndigheter går lengre enn de amerikanske som fraråder gravide å reise til bydelen Wynwood der det er rapportert om 14 tilfeller av zikafeber i Miami.

– Vi har valgt å utvide advarselen til å gjelde hele Miami og ikke bare til en bydel. Grunnen til det er at situasjonen er usikker. Zikaviruset spres via mygg, og risiko for at smitten vil nå andre bydeler er stor. Det er vanskelig for norske turister å forholde til en bydel, sier overlege Hans Blystad ved Folkehelseinstituttet.

Overlege Hans Blystad, Folkehelseinstituttet

Fryktet smitte lenge

Hans Blystad sier det lenge har vært spekulert i om når zikaviruset vil spre seg til de sørlige statene i USA.

– Vi er ikke overrasket, men bekymret. Det er såpass mange nordmenn som reiser til USA og Florida, sier Blystad.

– Bruk myggbeskyttelse

Pga. den foreløpig usikre situasjonen rundt smittespredning i Miami har Folkehelseinstituttet følgende råd:

  • Gravide frarådes å reise til Miami i Florida
  • Gravide som likevel velger å reise til berørte områder bør være spesielt nøye med myggbeskyttelse under oppholdet.
  • Gravide som har oppholdt seg i dette området etter 15. juni 2016 bør følges opp av helsetjenesten etter hjemkomsten

I tillegg bør alle som har oppholdt seg i Miami etter 15. juni ta forholdsregler etter hjemkomst:

  • Kvinner som har oppholdt seg i området bør vente 8 uker etter hjemkomst før de blir gravide.
  • Menn som har oppholdt seg i området og som har en gravid seksualpartner, bør bruke kondom eller avstå fra seksuell aktivitet under hele graviditeten.
  • Dersom menn som har oppholdt seg i området og har en partner hjemme som kan bli gravid, bør paret bruke prevensjon etter hjemkomst for å unngå graviditet. Prevensjon bør benyttes i 8 uker om mannen ikke har hatt symptomer på zikavirus-sykdom. Dersom mannen har hatt symptomer på sykdommen anbefales prevensjon i 6 måneder.

Ifølge Folkehelseinstituttet er 430 personer testet for aktiv zikavirusinfeksjon (påvisning av virus) og/eller tidligere gjennomgått infeksjon (antistoffer mot zikavirus). To personer som har fått påvist virus i blod med PCR-metodikk og fått bekreftet akutt sykdom forårsaket av zikavirus.

To gravide har testet positivt på zikaviruset i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet. Ingen barn er født med sykdommen mikrokefali i Norge, ifølge Hans Blystad.