Norge

Slik trappes grensekontrollen opp i praksis

Norge innfører strengere grensekontroll fra torsdag kl. 08. Hva betyr det i praksis?

 • Mona W. Claussen
 • Hanne Mellingsæter
 • Steffen Pedersen Øberg
 • Tirsdag kveld bestemte Regjeringen seg for å trappe opp grensekontrollen. Den skal i første omgang vare i ti dager.
 • Hensikten er å gjør det lettere å stanse mennesker som ikke har krav på beskyttelse.
 • Tiltakene kommer etter at Sveriges statsminister Stefan Löfven sa at landet ikke lenger kan håndtere flyktningsituasjonen ogvil iverksette tiltak for å redusere tilstrømmingen av flyktninger.

1. Hva nøyaktig er det som skjer i morgen tidlig?

– Det innføres økt grensekontroll som er begrenset til fergetrafikken. ID-kontrollen blir intensivert i grensenære områder og er stikkprøvebasert. Det kan tas stikkprøver på tog, biler, busser og sykler, for den saks skyld, sa avdelingsdirektør i Politidirektoratet Knut Smedsrud på en pressekonferanse onsdag.

Det er i hovedsak to ting som skjer fra og med torsdag morgen: Alle som skal reise med ferge til Norge fra Sverige, Danmark eller Tyskland vil måtte vise gyldige identifikasjonspapirer ved avreise fra den havnen de reiser fra.

Det andre som skjer er at «det innføres en ytterligere skjerping av den såkalte territorialkontrollen i grensenære områder,» som det heter i pressemeldingen fra Justisdepartementet.

Dette betyr ikke at grensene stenges, men at patruljeringen i områdene rundt grensen til Sverige vil bli forsterket og stikkprøver av reisende vil øke.

– Folk som ferdes i grensenære områder i Østfold og Hedmark må være forberedt på å vise gyldig ID, skriver politiet i en pressemelding.

2. Hva betyr det for Kiel-fergen og danskebåtene?

Det betyr at reisende som skal til Norge fra disse havnene må vise gyldig identifikasjon. Men Smedsrud understreket på onsdagens pressekonferanse at politiet vil være fleksible og vise skjønn.

– For nordiske borgere som skal ta ferge til Norge uten id-papirer vil politiet utvise fleksibilitet. Det er ikke norske eller nordiske borgere som skal bli stående igjen på kaia.

3. Hva betyr det for reisende fra Sverige?

– På Svinesund vil det være slik som det har vært. Men vi utvider patruljeringen og foretar flere stikkprøver, det kan føre til lengre ventetid på grensepasseringene i enkelte tilfeller, sa Smedsrud.

– Man kan måtte påregne å måtte legitimere seg.

Stikkprøvene gjelder alle reisemåter, også tog og buss.

4. Det blir økt kontroll ved Svinesund. Hva med de andre innfartsveiene fra Sverige?

Det blir økt territorialkontroll i grensenære områder . Det er ikke det samme som økt kontroll konkret på Svinesund.

Politiet vil patruljere i områdene som ligger nær grensen i hele Hedmark og Østfold, det betyr at alle grensepasseringer i teorien blir omfattet av den økte patruljeringen.

5. Hva skjer med de som blir stoppet?

– Dette tiltaket er igangsatt for å hindre innreise av personer som ikke har lovlig adgang til Norge, sa Smedsrud på onsdagens pressekonferanse.

Han la til at de som søker asyl fortsatt har rett på dette.

– Det er et signal til asylsøkere. Å søke asyl er lovlig adkomst til Norge, men det kan være at de allerede har opphold i et land med beskyttelse. Da må de vurdere om det er hensiktsmessig å søke asyl i Norge, sa han.

På spørsmål om dette handler mer om en signaleffekt enn en praktisk virkning svarer han:

– Ja, det kan du kanskje si. Asylsøkere vil få sine søknader behandlet også her.

Andre, som ikke har gyldig legitimasjon og ikke søker asyl, kan risikere å bli stående igjen på kaia.

6. Hva skjer på Storskog?

Like før Politidirektoratet holdt pressekonferanse om endringene i morgen, kom det melding om nye instrukser til Storskog.

Justis— og beredskapsdepartementet har gitt instruks til UDI og UNE om at asylsøkere som kommer til Norge etter å ha hatt opphold i Russland, skal få avslag uten realitetsbehandling.

I en pressemelding som er lagt ut på departementets nettside, gjør justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) det klart at målet er rask retur.

- Dette er asylsøkere som vi mener ikke står i fare for å bli forfulgt i Russland, og det er misbruk av asylsystemet når disse velger å reise fra Russland til Norge for å søke asyl, sier Anundsen.

7. Hva gjør svenskene?

Den norske skjerpingen av grensekontroll og utvidede territorialkontroll kan sees i lys av Sveriges innstramminger.

Tirsdag varslet statsminister Stefan Löfven at Sverige så snart som mulig skal innføre ID-kontroll på alle tog og busser som har kurs for Sverige. Dette tiltaket har høyeste prioritet og skal iverksettes før de øvrige innstramningene i svensk innvandringspolitikk.

Men når disse ID-kontrollene kan komme i gang, og hvordan oppgaven skal løses rent praktisk, er det foreløpig ingen som vet.

Hensikten med ID-kontroll på tog og busser er trolig å stoppe ID-løse mennesker før de når så langt som til svenskegrensen og dermed kan søke asyl i Sverige.

Sverige har allerede klart å gjennomføre ID-kontroll på fergene som går fra Tyskland og Sverige, og det har gitt ønsket effekt: Folk uten pass slipper ikke om bord på tysk side.

— Dette fikk vi til ved en enkel regelendring som sa at ID skal sjekkes når fergerederiene utarbeider sine passasjerlister. Nå står vi overfor noe som er mer komplisert, bekrefter infrastrukturminister Anna Johanssons pressetalskvinne Elin Tibell.

 1. Les også

  - Det er misbruk av asylsystemet når disse velger å reise fra Russland til Norge

 2. Les også

  Sveriges innstramminger blir stående som et monument over år med politisk tafatthet | Trine Eilertsen

 3. Les også

  Regjeringen innfører grensekontroll på alle ferger til Norge

 4. Les også

  Dramatisk innstramning i Sverige: - Vi klarer rett og slett ikke mer

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Leier kontorer for 17 mill. statlige kroner årlig i Oslo sentrum – 300 meter unna står deres egne lokaler tomme og forfaller

 2. NORGE

  Ingen nye avhør i Tina-saken

 3. NORGE

  Velkommen til Norges mest isolerte asylmottak

 4. NORGE

  Åtte ting du kanskje ikke vet om nøtter

 5. NORGE

  Barna våre dør! Hører du!

 6. NORGE

  Politiet samler inn sykler for å sende asylsøkere tilbake over Storskog