Norge

Fylkesmannen åpner tilsynssak

Fylkesmannen i Vestfold åpner tilsynssak for å granske hva som skjedde da barna som varslet om vold, ikke ble hørt. - Pappa slår, var meldingen både på skole og i barnehagen, uten at noen reagerte.

-Det er riktig at det blir tilsyn mot skole,barnehage og psykologtjeneste. De burde ha reagert. Men det er ikke grunnlag for kritikk mot barnevernet, de ble jo ikke varslet, sier bistandadvokat Mette Ackenhausen.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

Fylkesmannen i Vestfold satte i dag ned en tilsynsgruppe som skal forberede tilsynet mot dem som er aktuelle; ansatte i skole, barnehage, helsepersonell og barneverntjenesten.

-Vi åpner tilsyn. Tidlig neste uke vil det gå brev fra fylkesmannen til dem som blir omfattet av tilsynet. Det vil bli en grundig undersøkelse av det som har skjedd. Vi vil gå i dialog med de berørte, det vil holdes møter og vi vil innhente dokumentasjon og samle inn fakta. Det som har skjedd vil bli vurdert opp mot de krav som stilles, sier assisterende fylkesmann Lasse Berggreen i Vestfold.

Les også:

Les også

Pappa slår, sa 4-åringen. Men barnehagen gjorde ingen ting.

Kommunen; — Vil ta barna på alvor

Larvik kommune var selv i kontakt med fylkesmannens kontor fredag formiddag for å be om tilsyn.

-Jeg kontaktet utdanningsdirektør Kari Evensen og anmodet på vegne av Larvik kommune om at de opprettet tilsyn. Vi vil signalisere at vi ønsker å ta disse barna på alvor. Bakgrunnen er opplysninger som er fremkommet i rettssaken i Larvik tingrett, sier kommuneadvokat Ingvild Aartun i Larvik kommune.

Tilsyn også i Christoffer-saken

Fylkesmannen i Vestfold har tidligere hatt flere tilsynssaker hvor ingen meldte fra om mishandling av barn i tide. Den meste kjente er Christoffer Kihle Gjerstad fra Kodal som døde av skadene etter omfattende mishandling, noe han stefar ble dømt for. Han kom stadig på skolen med skader på kroppen, men uten at lærerne meldte fra til barnevernet.

En viktig konklusjon i den saken var at ansatte i skolen, barnehagen og helsetjenesten må være oppmerksomme på muligheten på overgrep og at de må melde meldinger eller observasjoner av mishandling eller vanskjøtsel til barnevernet og at det er barnevernet som skal vurdere og undersøke saken.

Les også:

Les også

- Pappa slår, sa jenta. Rektor gjorde ingen ting.

Barna varslet skole og barnehage

Under rettssaken mot 43-åringen som er tiltalt for å ha drept sin fraseparerte ektefelle og for å ha mishandlet tre av parets fire barn, kom det frem at to av barna hadde meldt fra på skole og i barnehage at det skjedde vold i hjemmet.

— Pappa slår, var meldingen til rektor og til en førskolelærer. Men hverken skolen eller barnehagen tok meldingene videre.

Barne- og ungdomspsykiatritjenesten BUPA vil også bli omfattet av tilsynet. Den eldste jenta i familien fortalte om vold i familien - at faren skulle ha kastet en flaske mot moren hennes da hun var gravid, og slik at moren begynte å blø.

Både rektor og psykologen erkjernte under vitneavhøret i Larvik tingrett at de i ettertid har vurdert at de nok burde ha handlet annerledes. Førskolelæreren forklarte som vitne at hun hadde tatt meldingen om vold opp med barnehagestyreren, som valgte å ikke gå videre med den til barnevernet. - Det var jeg uenig i, og sa tydelig fra om det, forklarte førskolelæreren som vitne i retten.

Les også :

Les også

-Hvordan kan jeg være glad når mamma er død? Men mamma har det bedre nå.

Glad for tilsynssak

Bistandsadvokaten til de fire barna har selv vært i kontakt med kommune og fylkesmann, og mener det er bra at det nå blir tilsynssak.

-Jeg synes det er helt riktig at det nå innledes tilsynssak. Og den bør være mot barnehagen, barneskolen og mot barne— og ungdomspsykiatrien BUPA. Jeg ser ikke grunnlag for kritikk mot barneverntjenesten. De fikk ikke melding om vold. Barnevernet har i denne saken opptrådt helt eksemplarisk når de kom inn i bildet etter drapet. De har gjort en kjempejobb med oppfølging av fosterhjemmet og på andre måter, sier bistandsadvokat Mette Ackenhausen.

Den eldste jenta i familien, hun som forsøkte å varsle både rektor og psykolog, er også glad for at saken nå skal granskes.

- Hun håper at dette ikke skjer igjen - at barns varsling om vold ikke blir tatt alvorlig og meldt videre, sier advokat Ackenhausen.

-At barns meldinger om vold og mishandilng ikke blir tatt alvorlig og ikke blir meldt videre, har opptatt oss lenge. Ikke minst etter Christoffersaken, sier nestleder Knut Haanes hos Barneombudet.

-Vi må hele tiden skjerpe beredskapen hos dem som jobber hos barn. Er man bekymret, skal meldingen gå videre til barnevernet. Det er ikke opp til den enkelte å vurdere om det har skjedd noe eller ikke. Det er barnevernet som skal vurdere dette, sier Haanes.