Norge

Klassekampen: Forsvaret vil opprettholde driften på Andøya

Forsvaret jobber med en beredskapsplan der driften på Andøya flybase opprettholdes, ifølge Klassekampen.

To P-3 Orion overvåkingsfly står parkert på Andøya flystasjon. Regjeringen har vedtatt å legge ned flystasjonen når de nye flyene fases inn på Evenes. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

  • og NTB

Årsaken er at flyplassen på Andøya blir sett på som avgjørende for å kunne ta imot forsterkninger fra NATO i en krisesituasjon.

Det skal Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) ha slått fast i et hemmeligstemplet dokument avisen har fått tilgang til.

Regjeringen vil spare fire milliarder kroner ved å legge ned Andøya flystasjon og flytte driften av Forsvarets overvåkingsfly til Evenes.

I dokumentet skal det stå: «Etter saneringen (av) den militære infrastrukturen ved Bodø lufthavn, og på grunn av kapasitetsbegrensninger ved Evenes og Bardufoss vil Andøya i fremtiden være den viktigste basen for å understøtte allierte forsterkninger på NATOs Nordflanke».

Dersom FOH får gjennomslag for å opprettholde Andøya som beredskapsbase, forsvinner dermed store deler av de planlagte innsparingene, skriver Klassekampen.

Sjef for FOH, Rune Jakobsen, ønsker ikke å kommentere dokumentet, men sier at «fra hans ståsted som operativ styrkesjef, så spiller de operative flatene på Andøya en viktig rolle i en krisesituasjon der vi er avhengige av å motta alliert støtte».

Flere partier har krevd ny gjennomgang av saken om nedleggelsen av flybasen. Onsdag skal Aps stortingsgruppe avgjøre om beslutnings­grunnlaget var godt nok.

  • Grønt lys for Evenes kan sette Andøya-punktum