Norge

DN: Gråtkvalte ansatte og bekymring for riksrevisor Foss' lederstil

Riksrevisor Per-Kristian Foss får kritikk for «sleivete lederstil». Selv lover han å jobbe med kommunikasjonsformen sin.

Tillitsvalgte er bekymret for lederstilen til riksrevisor Per-Kristian Foss, og hovedverneombudet forteller om gråtkvalte ansatte, melder Dagens Næringsliv.

  • og NTB

Det kommer frem i et møtereferat avisen har fått tilgang til.

«Videre gjør det inntrykk når erfarne medarbeidere gråtkvalt forteller at de føler seg uthengt og samtidig opplever at deres kompetanse ikke blir sett, verdsatt eller brukt – og gir uttrykk for at de skulle ønske de var eldre slik at de kunne gå av med pensjon», skrev hovedverneombud Astrid Stenberg Bråthen i Riksrevisjonen i en uttalelse til et møte i toppledergruppen (TLG) 18. april.

Tillitsvalgte fra Riksrevisjonens Tjenestemannslag, Akademikerne og Norsk Tjenestemannslag var på møtet.

I fjor høst kom det sterk kritikk fra ansatte mot Foss i en intern arbeidsmiljøundersøkelse. Riksrevisoren, som innrømmet at han kunne «bli litt sint», fikk fire nye år i stillingen før nyttår.

I referatet står det også at tjenestemannsorganisasjonene «uttrykte bekymring for at riksrevisors sleivete stil hever terskelen for TLG-medlemmer og andre til å komme med ærlige tilbakemeldinger».

Foss svarer at han ønsker at Riksrevisjonen skal være preget av et godt arbeidsmiljø, og at det skal være takhøyde i kommunikasjonen – og han lover bedring:

– Jeg skal jobbe mer med å forbedre min kommunikasjonsform, for å sikre at det oppfattes som trygt å komme med tilbakemeldinger og at organisasjonen opplever at de har min støtte. I en omstillingsprosess er det naturlig og forventet at det er en del sterke og klare standpunkter.