Fellesforbundet ber Stortinget si nei til EUs energiunion, legger press på Ap

Fellesforbundet frykter at norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke vil svekke den nasjonale styringen med energiressursene.

Fellesforbundets Jørn Eggum ber Stortinget si nei til norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
  • Alf Ole Ask
  • og NTB

Det største private forbundet i LO ber derfor politikerne på Stortinget om å si nei til medlemskap i EUs energibyrå Acer. Dette er en politisk kaldusj for Ap og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Forbundsstyret frykter at medlemskap kan svekke den nasjonale styringen og kontroll med energiressursene, sier forbundsleder Jørn Eggum i en pressemelding torsdag.

Fellesforbundet mener også spørsmålet bør behandles som en grunnlovssak i Stortinget.

Dette er avvist i en utredning som lovavdelingen i Justisdepartementet nettopp har foretatt. «Overføringen av myndighet til EU i forbindelse med Norges tilslutning til EUs energiunion er ikke så inngripende at den er grunnlovsstridig,» var konklusjonen i deres vurdering.

I vurderingen heter det at en myndighetsoverføring slik regjeringen legger opp til, er «lite inngripende», og at en avtale med EU om tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke derfor kan inngås uten grunnlovsbehandling av spørsmålet.

Norsk kontroll

– Det er viktig at Norge har sikkerhet for at energipolitikken i Norge skal utformes og vedtas av norske myndigheter. Det gjelder hvem som skal få konsesjon på utbygging av energiressursene, hvem som skal eie dem, hvem som skal vedta og bygge ut kabler mot utlandet og hvem som skal disponere inntektene fra salg av energien, sier forbundsleder Eggum i en pressemelding.

Harde forhandlinger

Stortingets energi- og miljøkomité har frist til 15. mars med å avgi innstilling i saken, som skal behandles i salen 22. mars.

Det pågår en omfattende debatt internt i Ap om denne saken som har vært behandlet i Aps stortingsgruppe flere ganger. Den skal opp til behandling i neste uke.

14. februar fremmet Ap en rekke konkrete krav for å støtte EUs tredje energipakke, blant annet at overføringsledninger til utlandet skal eies og drives av Statnett.

Denne saken kommer til å bli tema på en rekke fylkesårsmøter i Ap til helgen. Vedtaket i Fellesforbundet vil ha betydning. Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, er selv medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre.

Fagforbundet som organiserer de ansatte i kommunesektoren har gjort et lignende vedtak. Tidligere har forbundene Energi og Industri og El og It-forbundet sagt nei til Acer.

Motstanden mot EUs energipakke har økt, ikke minst i Ap og LO-kretser de siste ukene. Sp har ønsket å utsette hele saken.