Norge

Sykehusvedtak får etterspill

Seieren i første runde gikk til Molde. Men halve regionen godtar ikke metoden.

  • Lars Molteberg Glomnes
  • Arnfinn Mauren

Med knappest mulig margin gikk styret i Helse Møre og Romsdal inn for å bygge nytt fellessykehus i Molde. I nabobyen mener de at styremøtet aldri burde ha vært avholdt.

- Vedtaket har ingen legitimitet, mener Kristiansund-ordfører Per-Kristian Øyen (Ap).

Straks etter avstemningen — som viste 5-4 i Moldes favør - reiste nordmørske politikere seg fra tilhørerbenken og gikk samlet inn på et møterom ved siden av styrerommet på hotellet i Ålesund. Etter noen minutter kom de ut igjen. De var skuffet, men mest av alt kraftig provosert.

Bakgrunnen for reaksjonene var påstander om at en sluttpakke for tidligere direktør i det lokale helseforetaket, Astrid Eidsvik, ble koblet direkte opp mot hennes innstilling i saken. Eidsvik gikk på dagen for to uker siden, fordi hun opplevde å bli overkjørt av ledelsen i regionhelseforetaket. Hun skal ha vært i ferd med å innstille på Kristiansund, mens ledelsen i Helse Midt-Norge skal ha ønsket Molde.

Krever gjennomgang

Tre ansatterepresentanter ønsket styremøtet utsatt, men styreleder Stein Kinserdal avviste påstandene, og fikk flertallet av styret med på å avholde styremøtet - tross påstandene om at Eidsvik skal ha blitt lovet en rask sluttpakke dersom hun gikk inn for Molde. Hvem som snakker sant, ønsket styrelederen ikke å svare konkret på etter møtet

- Vi opplever situasjonen ulikt, svarte han etterpå.

Opplysningene som ble fremsatt vil neppe dempe beskyldningene fra Nordmøre om urent trav i prosessen. Representanter for de ansatte krevde protokolltilførsel, der de ba om at det umiddelbart blir foretatt en juridisk vurdering av det som har skjedd. På Nordmøre kreves det en enda bredere gjennomgang.

- Noen krever det, men jeg vil ikke mene noe om det, svarte Molde-ordfører Torgeir Dahl.

Holder kortene tett

Saken har etter hvert også fått større og større rikspolitiske overtoner. Helseminister Bent Høie dempet ikke akkurat spekulasjonene rundt sin egen rolle da han i Stortinget i går måtte svare på spørsmål fra stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) om hvorvidt han har fortalt styrelederen eller andre involverte hvor han mener sykehuset bør bygges.

Det vil ikke Høyre-statsråden si noe om.

- Når jeg ikke svarer helt konkret på det spørsmålet, er det fordi både jeg og departementet har jevnlig kontakt med både administrasjonen og styreleder i helseforetakene.

Han opplyste i Stortinget at han kommer til å gi uttrykk for hva han mener i foretaksmøtet i morgen.

- Dette er ikke godt nok, mener Arbeiderpartiets Martin Kolberg. Han leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som vil kreve tydeligere svar.

Lokaliseringssaken skal behandles av styret i Helse Midt-Norge i dag.