LO og NHO utsetter AFP-forhandlinger i ett år

LO, NHO og regjeringen trenger mer tid på å utrede ny avtalefestet pensjon. Dermed blir ikke AFP forhandlingstema før i 2020.

LO, NHO og regjeringen trenger mer tid på å utrede ny avtalefestet pensjon. Dermed blir ikke AFP forhandlingstema før i 2020.

– Det er et omfattende arbeid, og vi ser nå at det tar mer tid enn det vi opprinnelig så for oss, sier nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO, ifølge Frifagbevegelse.

Meglingen i hovedoppgjøret mellom LO og NHO endte i en protokoll hvor partene ble enige om å gjennomføre en felles utredning basert på partenes enighet om målet for en fremtidig AFP. De ba regjeringen om bistand til å gjennomføre utredningen som skulle være ferdig i desember 2018, slik at det var mulig å få resultatet inn som en del av mellomoppgjøret 2019. For LO er det viktig at resultatet kan sendes til uravstemning blant medlemmene.

Trenger mer tid

Nå mener partene at det er behov for å kunne bruke ytterligere ett år på dette arbeidet.

– Vi tar sikte på å ferdigstille arbeidet i løpet av høsten 2019, i god tid før oppgjøret i 2020, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

I tillegg opplyser LO at oppstarten av ordningen med et nytt slitertillegg er forsinket. Tillegget erstatter sluttvederlagsordningen som stenges 1. januar 2019.

– Slitertillegget får tilbakevirkende kraft fra 1. januar, forsikrer Hessen Følsvik.

Ett av LOs viktigste krav i tariffoppgjøret med Finans Norge var kravet om et «slitertillegg» for dem som ikke orker å jobbe etter 62 år, etter modell fra årets tariffoppgjør med NHO.