- Ville bøtelegge statsadvokaten med 10 000 kr

Etterforskerne i Spesialenheten for politisaker ville bøtelegge statsadvokat Kristian Jarland som er aktor i straffesaken mot Sigurd Klomsæt. Men sjefen for Spesialenheten henla saken som intet straffbart forhold.

P1060820.JPG
  • Håkon Letvik

Da sjefen for Spesialenheten, Jan Egil Presthus, avla vitneforklaring for Borgarting lagmannsrett igår forklarte han at etterforskningen mot statsadvokat Jarland var henlagt.

— Det viser seg at innstillingen gikk ut på at statsadvokaten skulle siktes og bøtelegges med 10 000 kroner for grov uforstand i tjenesten. Den avgjørelsen er påklaget til Riksadvokaten. Dette synes jeg Sjefen for Spesialenheten burde ha opplyst om, sa Sigurd Klomsæts forsvarer Arvid Sjødin i lagmannsretten.

Ga ordre om etterforskning

Statsadvokaten var etterforsket for grov uforstand i tjenesten, fordi han skulle ha gitt ordre til Asker og Bærum politidistrikt om å etterforske hvilke journalister som var i kontakt med Sigurd Klomsæt den 3. februar 2012.

Ifølge forslaget til siktelse gjorde statsadvokaten dette, selv om han visste at Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett hadde fastslått at det var ulovlig av politiet å beslaglegge og bruke teledata som tilhørte Sigurd Klomsæt og en annen advokat på hans kontor. Grunnen var at advokat-klientforhold er undergitt streng taushetsplikt.

Spesialenheten har tidligere kommet til at Asker og Bærum opptrådte kritikkverdig da de brukte ulovlig innhentet teledata i etterforskningen, og fordi politifolkene ikke rettet seg etter de avgjørelser som var truffet av tingrett og lagmannsrett.

Klager til Riksadvokaten

— Det er jo nokså spesielt at Spesialenheten ville straffe statsadvokaten som nå fører saken mot Sigurd Klomsæt. Dette vedtaket om henleggelse er påklaget til Riksadvokaten, sier advokat Sjødin.

Statsadvokat Kristian Jarland ble tydelig berørt da advokat Sjødin orienterte retten om Spesialenhetens innstilling.

— Jeg reagerer sterkt på at innstillingen ble lagt frem i retten. Jeg ser på det som ren trakassering. Det viktigste fort meg er at dette ble henlagt som intet straffbart forhold og at jeg ikke fikk kritikk, sier Jarland til Aftenposten.