Samlet inn bompengebot på én time

Mannen som sammen med andre bompengedemonstranter tok seg inn i bystyremøtet i Stavanger, har godtatt boten han fikk. Støttespillere har samlet inn pengene.

Bompengekasjonist Jan Ove Sikveland tok over talerstolen på bystyremøtet i Stavanger 29. oktober.

Mandag i forrige uke gikk om lag 50 bompengemotstandere inn i salen under bystyremøtet i Stavanger. Jan Ove Sikveland, som var en av demonstrantene, overtok talerstolen og ble stående til tross for at ordfører Christine Sagen Helgø (H) og vektere ba ham om å gå ned.

For opptrinnet ble Sikveland ilagt en bot på 25.000 kroner, som han lørdag bestemte seg for å godta, skriver Rogaland Avis.

– Bomsaken har druknet litt i alt oppstyret som har vært de to siste ukene. Etter en helhetsvurdering har jeg derfor valgt å vedta boten, sier Sikveland til avisen.

Saken blir dermed ikke sendt til Stavanger tingrett.

Støttespillere hjalp til

Nettavisen skriver at en innsamlingsaksjon på nett bidro til å samle inn pengene for boten i løpet av kort tid. Allerede etter en drøy time lørdag formiddag var over 21.000 kroner samlet inn.

Nestleder i Bomfritt Norge – Nok er Nok, Ragnar Anfinsen, startet innsamlingen.

– Nå trenger han folkets hjelp. Bli med og spleise på forelegget og advokatutgiftene. Dette er din sjanse til å takke han for risikoen han uvitende satte seg i, skrev Anfinsen i teksten til innsamlingen.

På innsamlingsaksjonens nettside står det nå at 28.421 kroner er samlet inn fordelt på 180 givere, og at aksjonen er avsluttet. Det betyr at spleiselaget har et lite overskudd til boten på 25.000 kroner.

– Brøt loven

At en bot av den størrelsen blir dekket på så kort tid, viser engasjementet i bompengesaken, mener en rørt Jan Ove Sikveland.

– Jeg satte meg i den posisjonen jeg gjorde selv, men dette er ikke noe jeg gjør for meg selv. Den responsen jeg får tilbake fra folket, gjør meg rørt, og jeg er litt satt ut, forteller han.

Ordfører i Stavanger, Christina Sagen Helgø, påpeker overfor Nettavisen at bompengeaktivisten brøt loven da han kuppet talerstolen under bystyremøtet.

– Det han gjorde, var å bryte seg inn på bystyrets talerstol. Bomaksjonen viser at noen er engasjert i en sak, og det har jeg ikke noe imot. Gjør man noe ulovlig, da blir det derimot problematisk, sier hun.

Tøffe uker

Sikveland understreker overfor Rogalands Avis at det har vært to tøffe uker, men han har ikke tenkt å gi opp kampen mot bompenger.

Han sier at han vil fortsette å kjempe mot bomringen og det han betegner som usosial pengeinnkrevning.

I etterkant av hendelsen i bystyresalen varslet ordfører Sagen Helgø en evaluering. Fredag konkluderte Stavanger kommune med at adgangen til selve bystyresalen vil bli begrenset, men at åpne møter vil være hovedregelen for fremtidige møter.