Norge

Hvordan havnet kranglingen om et lysthus og en dobbeltgarasje i Stortingets kontrollkomité?

Et lysthus og en dobbeltgarasje har satt forholdet mellom folkets rettsbeskytter og statsmakten på prøve.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger (t.v.) og Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister måtte møte til åpen høring på Stortinget onsdag. Sanner hører ikke på Falkanger og Stortingskomiteen ville vite hvorfor. Foto: Montasje

  • Andreas Bakke Foss
    Andreas Bakke Foss
    Journalist

Sivilombudsmannen skal kontrollere forvaltningens avgjørelser og sikre borgernes rettigheter.

Da kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) ikke fulgte ombudsmannens uttalelser, ble det bråk og sistnevnte sendte en særskilt melding til Stortinget. Den første siden 2009.

Onsdag havnet derfor kranglingen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Her er noen spørsmål og svar som vil guide deg i en spesiell sak som du ikke får muligheten til å lese særlig ofte.

Hvordan havnet denne saken i Stortinget i det hele tatt?

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger varslet i fjor høst Stortinget fordi statsråd Jan Tore Sanner (H) ikke har fulgt hans kritikk og uttalelser i to konkrete saker.

Kun én gang tidligere i historien har det skjedd at Sivilombudsmannen har sett seg nødt til å sende en slik melding på denne bakgrunnen.

– Hvis det sprer seg at forvaltningen ikke følger opp Sivilombudsmannens uttalelser, så forsvinner mye av poenget med å ha en sivilombudsmann, sa Falkanger i høringen onsdag.

Hva har et lysthus og en dobbeltgarasje med saken å gjøre?

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger (nummer to fra venstre) under onsdagens høring. Foto: Andreas Bake Foss

Den første saken der Sanner ikke har fulgt Ombudsmannens kritikk gjelder bygging av et lysthus i strandsonen.

Det sentrale spørsmålet er om innstramingen i reguleringsplanen i 100-metersbelte bare gjelder reguleringsplaner som er vedtatt etter 2008, eller også de som eksisterte før den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft sommeren 2009.

Departemenetet mener innstramningen bare gjelder nye reguleringsplaner. Ombudsmannen mener dette ikke er riktig.

Den andre saken gjelder en hytteeier som ønsket å bygge en dobbeltgarasje.

Etter arealplanen i kommunen kunne bygging i området bare skje i medhold av reguleringsplan. Slik plan fantes ikke for dette området. Det ble søkt om dispensasjon og kommunen sa ja.

Naboene klaget og fikk medhold av Fylkesmannen. Saken ble innklaget til departementet, som overprøvet fylkesmannen og ga tillatelse til bygging av garasjen.

Sivilombudsmannen er uenig i at man kan gi dispensasjon med den begrunnelsen.

I begge sakene har departementet valgt ikke å forholde seg til ombudsmannens uttalelser og vurdering

Hvorfor reagerer Sivilombudsmannen så kraftig?

– Jeg er Stortingets tillitsmann og satt til å sikre borgernes
rettigheter. I plan- og bygningssaker er det stor sjanse for at Sivilombusmannen er siste instans. Forvaltningen kan ikke bare følge Sivilombudsmannen når de er
enige. En ombudsmannsordning vil da ikke fungere
ordentlig, sa Aage Thor Falkanger i høringen.

– Jeg er redd for at det setter seg en holdning i forvaltningen
der man kan la være å følge ombudsmannens uttalelse og der man nærmest står
fritt. Det vil være veldig bekymringsverdig og underminere hele ordningen, sier Falkanger til Aftenposten.

Hvorfor fulgte ikke Sanner kritikken til Ombudsmannen?

- Hovedregelen er at Sivilombudsmannen uttalelser følges. Hvis man ikke følger, er det en god faglig vurdering som ligger til grunn. Det har vi fulgt opp med at vi ønsker å presisere lovene slik at det ikke kan være tvil i fremtiden, sa Jan Tore Sanner (H), kommunanal- og moderniseringsminister. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Vanligvis vil departementene følge uttalelser der ombudsmannen har kritikk.
Selv om ombudsmannens uttalelser formelt sett ikke er bindende, må slike uttalelser
som hovedregel følges opp av forvaltningen for at ordningen skal fungere etter
sin hensikt, sa Jan Tore Sanner (H) i høringen.

– I disse to sakene har departementet foretatt en grundig faglig
vurdering etter uttalelselsene og kommet til at det var riktig å
opprettholde tidligere standpunkt i de to sakene. Samtidig fant departementet grunn til å følge opp Sivilombudsmannes uttalsler ved å foreslå endringer i
plan- og bygnigsloven, sa Sanner.

Hva kan bli konsekvensene dersom Sivilombudsmannens uttalelser ikke blir fulgt?

– Konsekvensene er at dette gir noen signaler, særlig til
kommuner, om at Sivilombudsmannens uttalelser ikke veier særlig tungt og kommunene
har til nå vært den største synderen i å ikke følge Sivilombudsmannen. Dette
vil kanskje bare forsterke den praksisen, sier
Nikolai K. Winge, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved NMBU til Aftenposten.

Winge, som også var med i høringen, deler bekymringen til Ombudsmannen for tilliten til ordningen.

– Sivilombudsmannen er
borgernes store beskytter mot overmakten og borgerne som ikke har mulighet til
å gå til søksmål har Sivilombudsmannen som en gratis rettshjelpmulighet. Hvis han mister tillit og respekt i forvaltningen vil mye av den funksjonen falle
bort, sier Winge.

Les mer om

  1. Jan Tore Sanner
  2. Stortinget