Norge

Mulla Krekar har ikke fått reisebevis

Det går mot nok en utsettelse av rettssaken mot mulla Krekar i Italia ettersom norske myndigheter fremdeles ikke har gitt ham reisedokumenter.

Mulla Krekar (t.v.) med sin advokat Brynjar Meling i Oslo tingrett i november 2016 da han ble fremstilt for varetekt fordi myndighetene fryktet han ville unndra seg rettsforfølgelse i Italia. Nå ber han om lov til å få reise.
  • og NTB

Krekars norske advokat, Brynjar Meling, opplyser til NTB søndag kveld at hans klient ikke har mottatt noen papirer som gjør ham i stand til å reise.

– Han har ikke hørt et ord fra noen av partene i saken. Og heller ikke fått noen reisedokumenter fra myndighetene i Norge, opplyser Meling til NTB.

  • Regjeringen lar mulla Krekar reise til Italia

Vil ha garanti

Krekar, eller Najmuddin Faraj Ahmad som han heter, har sagt seg villig til å møte i den italienske byen Bolzano hvor han er tiltalt i en terrorsak. Etter planen skulle han møtt i domstolen mandag, men den offentlig oppnevnte forsvareren hans i Italia, advokat Enrica Franzini, uttalte til ABC Nyheter før helgen at hun vil be om en ny utsettelse av saken.

Torsdag offentliggjorde imidlertid Justisdepartementet at Krekar vil kunne få utstedt reisedokumenter for å reise til rettssaken i Italia.

Brynjar Meling har presisert at Krekar reiser til Italia under forutsetning av at tre kriterier er oppfylt fra norsk side. Det ene er at han gis en garanti for å kunne reise tilbake til Norge etter at han har forklart seg i straffesaken i Italia, det andre er at han tas av FNs terrorliste og det tredje er at utvisningsvedtaket mot ham oppheves.

Kan ta tid

Også norske myndigheter var klare på de tre omtalte forholdene bød på utfordringer. Krekar er utvist fra Norge med begrunnelse «grunnleggende nasjonale interesser».

– Hvordan det praktiske arrangementet bør være, avhenger av en rekke forhold som må avklares nærmere i dialog med italienske myndigheter og Krekars advokat. Dette vil ta noe tid, opplyste Utenriksdepartementet torsdag.

Siden da har det, ifølge Meling, derimot vært stille alle fronter.

Les mer om

  1. Justisdepartementet
  2. Brynjar Meling
  3. Mulla Krekar