Norge

Tørken gir behov for import av fôr. Det øker faren for sykdommer som salmonella.

Tørken skaper mangel på fôr, men Veterinærinstituttet advarer om at import øker faren for å spre smittsomme dyresykdommer til Norge. Noen av dem er farlige for mennesker.

Tørken gjør at bønder må skaffe seg importert fôr til kuer.
 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Veterinærinstituttet anbefaler å importere fôr fra Sverige og Finland. Det går frem av en rapport om risiko ved import av fôr som Veterinærinstituttet har laget for Mattilsynet. Rapporten, som ble offentliggjort i dag, er laget for å vurdere risikoen ved økt import som følge av tørken i Sør-Norge.

– Sverige og Finland har en ganske lik sykdomssituasjon som Norge. Derfor vil det være gunstigst og liten risiko å importere grovfôr fra disse landene, forklarer Tormod Mørk som er fagansvarlig i Veterinærinstituttet.

Grovfôr er for eksempel beitegress, surfôr (rundball og silo), høy og halm.

 • Er du virkelig interessert: Her kan du lese pressemeldingen og hele rapporten

Langvarig tørkeperiode og varmt vært har ført til mangel på grovfôr i store deler av Sør-Norge. Et av spørsmålene som da stilles, er hvilke land det vurderes som trygt å importere fôr fra.

Frykter afrikansk svinepest

Veterinærinstituttet fraråder i vurderingen å åpne for import av grovfôr fra land med afrikansk svinepest. Den alvorlige smittsomme virussykdommen er på fremmarsj i mange EU-land.

Derfor fraråder de å innføre grovfôr fra de baltiske landene, Polen, Tsjekkia, Romania og Ungarn.

– Selv om afrikansk svinepest ikke smitter til drøvtyggere og hest, så fraråder vi import av grovfôr fra land hvor sykdommen finnes, fordi noe importert fôr kan ende som fôr til gris, som kan smittes av sykdommen. Sannsynligheten for at dette skal skje er liten, men konsekvensene er enorme, sier Mørk.

Andre alvorlige sykdommer

Noen smittsomme drøvtyggersykdommer, som paratuberkulose og salmonellainfeksjoner, forekommer hyppig i Danmark som i de fleste øvrige europeiske land. Disse kan overføres med fôr.

– Import fra Danmark og andre EU-land er derfor ikke risikofritt, sier Mørk til Aftenposten.

Situasjonen mer alvorlig

Den situasjonen som bønder i Norge har kommet i på grunn av langvarig tørke kombinert med høye temperaturer betyr at det kan være snakk om betydelige importbehov.

– Sannsynligheten for å importere smitte øker med mengden fôr som tillates importert, forklarer Mørk.

Syrebehandling kan, ifølge Mørk, muligens redusere eller fjerne smittefaren, men dette er det i skrivende stund for lite kunnskap om. Dessuten vil det være vanskelig å kontrollere.

Krav til import

Veterinærinstituttet har laget et liste med tiltak som kan redusere risikoen for at nye sykommer og smitte sprer seg. Det viktigste er å imortere fra områder som har liten bestand av drøvtyggere, å importere for som er produsert uten husdyrgjødsel i produksjonsåret og å importere fra land der det er lite forekomst av smitte.

Ifølge Mattilsynet er det den som innfører fôret, selger det videre eller mater dyrene med det som har ansvaret for at det er trygt. Det er kun tillatt å importere høy og halm fra følgende land utenom EU: Australia, Canada, Sveits, Chile, Grønland, New Zealand, Island, Serbia, USA, Sør-Afrika (spesifikke steder).

Les mer om

 1. Romania
 2. Vannkraft
 3. Mattilsynet
 4. Sverige
 5. Tsjekkia
 6. Sosiale medier
 7. Ungarn