Norge

Kreftforeningen vil ha nasjonal screening for tarmkreft nå

Screening for tarmkreft er innført i mange andre land. I Norge pågår pilotundersøkelse i Østfold og deler av Vestre Viken.
  • Vi vet nok og trenger ikke vente på flere studier. Tarmkreft-screeningen bør gjøres landsdekkende, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen. Helseministeren vil derimot vente.
  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Helseminister Bent Høie vil vente på flere pilotprosjekter før han bestemmer seg for hvilke screeningprogrammer som skal innføres i Norge. Men generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen mener vi allerede vet nok.

— Vi bør kjøre i gang en nasjonal tarmkreft-screening så fort som mulig. Det er en skam at vi ikke er i gang for lenge siden, sier hun.

Aftenposten har skrevet omden norske studien NORCCAP, som ble publisert i dag i det prestisjetunge, medisinske tidsskriftet JAMA. 21.000 nordmenn ble screenet med tarmkikkert (sigmoidoskopi), og forskerne fant at det var 27 prosent færre som døde av tarmkreft i screeningsgruppen sammenlignet med dem som ikke ble undersøkt. Metoden reduserer risikoen for å få tykktarmskreft med 20 prosent.

- Ingen tid å miste

Ryel sier at denne kreftformen egner seg spesielt godt til forebygging gjennom screening, og dette er bakgrunnen for at Kreftforeningen i mange år har arbeidet for et offentlig tilbud om screening/masseundersøkelse. Foreningen har selv beviiget 40 millioner kroner til pilotundersøkelsen.

Siv Mirjam Farstad fikk diagnosen tarmkreft som 52-åring etter at hun undersøkte seg ved en tilfeldighet.

— Dette er en av de vanligste kreftformene, den er økende i Norge og vi ligger på topp i Norden. I tillegg er det en del stigma rundt den som gjør at det ikke er så mange som går i tog for å fronte saken.- Når du merker symptomene, er det ofte for sent. Vi har ingen tid å miste, sier Ryel.

Les også:

Les også

Flere nordmenn rammes av kreft

Helseministeren vil vente

Helseminister Bent Høie (H) vil opprette et råd som skal anbefale hvilke screningsprogrammer som skal innføres i Norge

— Dataene fra den norske studien er interessante. Det er flere land som har innført screening mot tarmkreft som et helsetilbud, og det er flere andre randomiserte studier som viser at det har effekt, sier Bent Høie.

Han vil likevel vente med å vurdere et tilsvarende program i Norge til resultatene fra et stort pilotprosjekt i Østfold og deler av Vestre Viken er klare.

- Må ikke gå ut over behandling

— På Stortinget jobbet jeg med å få på plass en pilot i Norge, og det pågår nå et pilotprosjekt der befolkningen fra i Østfold og deler av Vestre Viken deltar, sier Høie.

- Halvparten av dem som deltar blir testet med tarmkikkert (sigmoidoskopi) og resten sender inn en avføringsprøve. Det er stor oppslutning om undersøkelsen.

Dette pilotprosjektet skulle etter planen være ferdig i 2016, men er nå utsatt til 2018.

- Er ikke det lenge å vente når 27 prosent flere overlever kreft med undersøkelse av tarmscreening?

— Det er ikke noe i veien for å utvide pilotprosjektet til andre fylker. Men når man setter i gang slike prosjekt eller screening, må vi være sikre på at ressursbruken ikke går utover for eksempel behandling, sier Høie.

Les også:

Les også

4 av 100 får gal beskjed i mammografiprogrammet

Oppretter nasjonalt screeningråd

I Norge er det ikke noe nasjonalt beslutningssystem for hvilke screeningstilbud innbyggerne skal få. Helse— og

Helseminister Bent Høie (H).

omsorgsdirektoratet har nedsatt en arbeidsgruppe med blant annet Kreftforeningen,Folkehelseinstituttet, UIO, Kreftregisteret og helseregionene som skal se på et nasjonalt system for innføring av nasjonale screeningsprogram.

— Blant annet skal det innføres 16 kriterier som må fylles. Dessuten skal de se på retningslinjene. Jeg håper at et screeningsråd er på plass allerede neste år. Men de store tunge screeningsforslagene vil til slutt havne på mitt bord, sier Bent Høie.

Les også:

Les også

- Alle røykere bør skannes for lungekreft

— Forsømt område

Geir Hoff er hovedforfatter bak den store studien som ble publisert natt til onsdag.

Han mener tarmkreftscreening har vært et spesielt forsømt område over mange år, og at ventelistene til koloskopi i Norge er uakseptabelt lange allerede før vi eventuelt har startet med et screeningprogram.

— Den pågående piloten bør utvides i takt med opplæring av skopører til å utføre undersøkelsene, men det bør gjøres med samme randomiseringsmodell som i den pågående piloten.

Hoff sier det tar minst 10 år før en får vite effekten av slike screeningtiltak – forutsatt at designet på piloten/studien gjør det mulig å evaluere.

— I mange tiår har politikere sagt at de vil avvente pågående studier, og det har alltid vært en pågående studie. Med den lange tidshorisonten for denne type studier må vi ha flere utprøvinger gående parallelt for å finne ut av nye, lovende måter å screene på. Det er for mye dynamikk i utviklingen til ikke å gjøre det, og det må etterhvert gjøres innenfor rammene av etablerte screeningprogrammer.