Ny konsesjonsrunde: 11 selskaper får tilbud om utvinning

Equinor og ti andre selskaper tilbys 12 utvinningstillatelser i den 24. konsesjonsrunden. Miljøbevegelsen og klimapolitikere er ikke fornøyd.

Tankeren Torill Knutsen laster olje fra Goliat-feltet. Her i Barentshavet ligger ni av de nye utvinningstillatelsene. Bildet er fra 2016.

Tre av utvinningstillatelsene det gis tilbud om i den siste, nummererte konsesjonsrunden, ligger i Norskehavet. De øvrige ni ligger i Barentshavet.

– Tildeling av nytt leteareal er en forutsetning for å nå målene i petroleumspolitikken. Gjennom 24. konsesjonsrunde får vi utforsket mer av vårt lovende leteareal i nord og dermed lagt til rette for at nye funn blir gjort. Konsesjonsrunden er en bekreftelse på at oljeselskapene ser muligheter for ytterligere lønnsom petroleumsaktivitet i nord, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Les også

Les også: Statsministeren håper G7-landene vil bidra med penger til et fond mot forsøpling i havet

Umodne områder

Det er to likestilte konsesjonsrunder for utforskningen av norsk sokkel. TFO-runden omfatter såkalte forhåndsdefinerte leteområder som betegnes som modne, altså at det er kjent geologi, færre og mindre utfordringer, samt godt utbygd eller planlagt infrastruktur.

De nummererte konsesjonsrundene omfatter de umodne delene av sokkelen, der kunnskapen om geologien er mindre, infrastrukturen manglende og de tekniske utfordringene vurdert som potensielt større. Her er usikkerheten altså større. Samtidig er det mulig å gjøre nye, store funn.

– Analysene våre viser at det største uoppdagede ressurspotensialet på norsk sokkel er i Barentshavet. Vi tror også at det er i dette havområdet det er mest sannsynlig å gjøre store funn, sier letedirektør Torgeir Stordal i Oljedirektoratet.

Skeptiske miljøpolitikere

Dette er både miljøbevegelsen og sentrale miljøpolitikere svært skeptiske til. SVs Lars Haltbrekken mener at Regjeringen gir blaffen i miljøfaglige varsku fra sine egne miljøeksperter i Miljødirektoratet og Polarinstituttet.

Les også

Les mer om Goliat-feltet: Historien om alvorlige nestenulykker og et bakteppe av død og mulige forbrytelser.

– Særlig ille er det at oljedirektørene nå får tilgang til nye havområder historisk nær Bjørnøya. Dette betyr risiko for oljeforurensning i natur med internasjonale verneverdier. 24. konsesjonsrunde betyr en storsatsing på fossil energi i mange tiår fremover. Det er en satsing som vil bidra til farlige og ødeleggende klimaendringer, sier Haltbrekken til NTB.

– Useriøst av Regjeringen

Også Truls Gulowsen i Greenpeace Norge reagerer kraftig, og også han viser til trusselen mot viktige økosystemer som iskanten og fuglelivet på Bjørnøya.

– Det er useriøst av Regjeringen å tildele enda flere oljeblokker i Barentshavet, når lovligheten av blokkene den utlyste i 23. konsesjonsrunde ennå ikke er avklart i rettsvesenet, fastslår Gulowsen, som fremholder:

– Goliat-plattformen er et milliardsluk. Nå frykter vi at dette skrekkeksemplet vil bli gjentatt lenger nord i Barentshavet. Det kan norske skattebetalere måtte betale dyrt for, advarer han.

– Klar ambisjon til 2030

Nesten halvparten av de 102 blokkene og deler av blokker som ble utlyst i den 24. konsesjonsrunden i juni i fjor, er med i tilbudet som gikk ut til flere oljeselskaper mandag. Her er alle de ni blokkene i Norskehavet og 38 av de opprinnelig 93 blokkene i Barentshavet inkludert.

Les også

Les også: Greenpeace bordet norsk borerigg

Selskapet Equinor, tidligere Statoil, har fått tilbud om en hel tillatelse og andeler i seks av de tolv utvinningstillatelsene.

– Vi har en klar ambisjon om å opprettholde lønnsom produksjon på norsk sokkel frem til 2030 og så lenge utover 2030-tallet som mulig. Da er det helt avgjørende at vi får tildelt nytt leteareal utenfor allerede åpnede områder, sier Equinors konserndirektør for norsk sokkel, Arne Sigve Nylund.