Tidligere byråd tar selvkritikk etter søppelskandalen i Oslo

Oslo kommune får det glatte lag i en rapport om håndteringen av søppelskandalen. Tidligere finansbyråd Eirik Lae Solberg (H) er enig.

Etter at Oslo fikk ny leverandør av renovasjonstjenester fra oktober 2016 fikk den nye leverandøren Veireno raskt store problemer med å få hentet avfallet. Allerede i februar 2017 opphevet kommunen kontrakten og overtok ansvaret selv. Kommunerevisjonen kritiserer både det daværende og nåværende byrådet for håndteringen i en ny rapport.
  • og NTB

Eirik Lae Solberg var finansbyråd da kontrakten med Veireno ble inngått i 2015. Kontrakten førte til søppelkrise i Oslo høsten 2016 og vinteren 2017. Til slutt tok kommunen over ansvaret for søppeltømmingen igjen.

Nå har Kommunerevisjonen kommet med en rapport om saken.

Lae Solberg har ingen problemer med å slutte seg til kritikken i rapporten selv om han ennå ikke har fått gått nøye gjennom den.

– Det er grunn til å ta selvkritikk for de feilene som ble begått i anskaffelsesfasen. Men jeg håper at også det sittende byrådet erkjenner at det har vært kritikkverdige ting i alle deler av arbeidet, sier han til Dagsavisen.

Eirik Lae Solberg (H)

Den nye politiske ledelsen i Oslo får også kritikk i rapporten. Ifølge Fri Fagbevegelse heter det blant annet i rapporten at byrådsavdelingen for miljø og samferdsel ikke hadde «tilstrekkelig oppmerksomhet om forhold ved anskaffelsen som kunne tyde på vesentlig risiko».

Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel, sier til NRK at innholdet i Kommunerevisjonens rapport er ganske lik det som kom frem i rapporten fra konsulentselskapet Deloitte i fjor.

– Det er helt klart at kommunen har mye å lære av denne prosessen, sier hun.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier i en kommentar at rapporten viser at det var en dårlig idé å sette tjenesten ut på anbud.