Norge

Tidligere justisminister vil bli dommer i Høyesterett

Hanne Harlem (51), var justisminister fra 2000 til 2001 og er kommuneadvokat i Oslo. Nå vil hun bli dommer i Høyesterett.

Hun var justisminister i Jens Stoltenbergs første regjering. Nå vil hun bli dommer i landets øverste domstol.

 • Andreas Bakke Foss
  Andreas Bakke Foss
  Journalist

Eks-justisminister Hanne Harlem er en av ni søkere til de to ledige jobbene som dommer i Høyesterett.

51-åringen fra Oslo er nåværende kommuneadvokat i hovedstaden og var før det styreleder i Helse Sør-Øst.

Harlem, som er søster av tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, var justisminister fra mars 2000 til oktober 2001 i den første regjeringen til daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap). Fra 2004 til 2007 var hun universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo.

Partnere og lagmenn søker

Blant de andre som nå vil ha jobb som høyesterettsdommer er:

 • Christian Henrik Prahl Reusch (45), advokat hos regjeringsadvokaten.
 • Borgar Høgetveit Berg (46), partner hos Thommessen.
 • Christian Lund
  (52), lagdommer i Borgarting lagmannsrett.
 • Knut Bergo
  (49), advokat og partner i Wiersholm.
 • Espen Bergh (55), lagmann i Borgarting lagmannsrett.
 • Pål Magne Bakka (57), partner i advokatfirmaet Harris.
 • Cecilie Østensen Berglund
  (44), lagmann i Borgerting lagmannsrett.
 • Thorbjorn Gaarder
  (60), Oslo.

Det er to ledige dommerembeter i Høyesterett som skal besettes. Les hele søkerlisten her.

Hemmelige dommerambisjoner

Norges Høyesterett er landets øverste domstol og har 20 dommere.

I 2014 ble det for første gang lyst ut stillinger i Høyesterett der søkerne kunne be om å bli unntatt offentlighet.Dette skal ha vært et engangstilfelle.

Norges Høyesterett er landets øverste domstol og har 20 dommere og ledes av justitiarius Toril Marie Øie. Hun tiltrådte 1. mars i år og er den første kvinnen som har dette embetet.

I 2015 behandlet Høyesterett én sivil sak i storkammer og én i plenum. De behandlet 61 sivile saker og 54 straffesaker. 28 av i alt 117 avgjørelser ble i fjor avsagt under dissens.

Norges Høyesterett er landets øverste domstol og har 20 dommere og ledes av justitiarius Toril Marie Øie. Hun tiltrådte 1. mars i år og er den første kvinnen som har dette embetet.

Les også

 1. Forsvarsadvokat Frode Sulland: «Det kan nesten virke som Emberland mener at rettsstat betyr at staten alltid har rett»

 2. Toril Øie ny leder for Høyesterett

Les mer om

 1. Høyesterett
 2. Toril Marie Øie
 3. Gro Harlem Brundtland