Norge

Kunne likestilt lokaltog på Østlandet

NSB kunne gitt både Drammenbanen, Østfoldbanen og Hovedbanen et løft. Østfoldbanen ble bevisst nedprioritert, sier eks-planlegger i NSB. NSB bekrefter.

På tavlen i avgangshallen på Oslo S ser lokaltoglinljene likestilt ut. Det kunne de også vært med antall avganger i 2015, ifølge eks-trafikklegger i NSB.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

— NSB kunne utmerket godt valgt å kjøre 20-minutters ruter til både Ski, Asker og Lillestrøm. De valgte bevisst å satse på strekningen Drammen-Eidsvoll og la Østfoldbanen leve sitt eget liv, sier Jon Hamre.

I flere år var han en av NSBs sentrale trafikkplanleggere, inkludert lokaltog i retning Asker/Drammen, Lillestrøm/Eidsvoll og Ski/Moss.

Diskusjon internt i NSB om nedprioritering av Østfoldbanen

Han forteller at debatten gikk høyt også internt i NSB da man valgte å nedprioritere Østfoldbanen foran togløftet som blir en realitet søndag.

Jon Hamre var tidligere trafikkplanlegger i NSB.

Som Aftenpostens har skrevet får ikke Østfoldbanen én avgang mer før i 2021.

— Jeg har selv presentert et forslag der det kjøres 20. minutters intervaller mellom Oslo og Ski. Denne løsningen ville også gitt en bedre flyt på Ski stasjon mellom lokaltoget som stopper på alle stasjonene og direktetogene til Mysen, Moss og Halden, sier Hamre.

Derfor er det ikke halvtimesavganger til Moss

— I rushtrafikken ville det også blitt plass til halvtimesavganger for Mysen, Moss- og Halden-tog, sier han.

- Hvorfor ikke hele dagen?

— Da ville det ikke blitt plass til godstog. De kjøres i dag på Østfoldbanen utenom rushtiden.

- Godstogene er eneste grunn i dag til at det ikke er halvtimesavganger på lokaltoget til Moss hele dagen, sier Hamre.

Sammenlignet med linjer vestover og nordøstover blir det mørketid for Østfoldbanen frem mot 2021. Da blir imidlertid tilbudet radikalt forbedret fra i år, om NSB får det som de vil.

— En annen gevinst ved min modell er at reisetiden til Moss, Halden og Mysen i rushtiden ville gått markant ned. Med opptil syv minutter for enkelttog. Grunnen til det er mindre køkjøring fordi ruteplanen gir en optimal fordeling av direktetog og lokaltog mellom Oslo og Ski.

Derfor valgte NSB som de gjorde for lokaltogene

For å få dette til må ekstratogene i rush bruke Kolbotn som endestasjon. Med dette grepet vil man og kunne øke kapasiteten fra 4 til 6 lokaltog i ettermiddagsrushet fra Oslo.

- Hvorfor blir det ikke slik?

— Fordi all trafikk gjennom Oslotunnelen er tilpasset nordøstover mot Lillestrøm og Eidsvoll og vestover mot Asker og Drammen.

- NSB har valgt å satse på det de kaller stive ruter Drammen-Eidsvoll, mens Østfoldbanen lever sitt eget liv. Man har nedprioritert Østfoldbanen for å få til et best mulig øst-vest system, også tilpasset flytogavgangene, sier Hamre.

— Men i og med at man nå kan kjøre tog hvert annet minutt gjennom Oslotunnelen, hadde ikke tilbudet til Østfoldbanen behøvd å bli så dårlig som det blir, sier han.

NSB bekrefter at Østfoldbanen kunne kommet bedre ut

Plandirektør Johan Selmer i NSB bekrefter at det nok hadde vært fullt mulig å kjøre 20-minutters intervaller både vestover, nordøstover og på Østfoldbanen.

Johan Selmer (t.v.) er plandirektør i NSB. Til høyre pressekontakt Haakon Myhre.

Men Drammen-Eidsvoll ble prioritert fordi:

— Vi har regnet med at arbeidene på Follobanen i årene som kommer vil påvirke togtrafikken på Østfoldbanen. Forstyrrelser som måtte oppstå her vil raskt forplante seg til hele lokaltogtrafikken. Vi har som mål å ramme færrest mulig, sier Selmer.

— I tillegg visste vi det ville komme fire spor vestover, og at det allerede lå fire nordøstover. Mens det bare finnes to spor til Ski, og bare ett det siste stykket mot Moss.

Ville unngå å «herje» med kundene

— Å satse på 20 minutters intervaller i alle tre retninger ville rive opp det systemet vi nå gjennom flere år har planlagt etter. Vi har tenkt; hvorfor «herje» med kundene når vi har et system som faktisk fungerer? Vi valgte å satse på Asker-Lillestrøm. Men det var en diskusjon internt i NSB om dette, sier Selmer.

Les også:

Les også

Ingen lokaltogrevolusjon uten denne jobben

Les mer om

  1. Samferdsel