Norge

Lekdommere tror mest på voldtektsmyter

Jenter bør ikke hisse opp menn seksuelt når de ikke vil ha sex selv, mener 13 prosent av norske dommere i en ny undersøkelse.

Flere eldre, mannlige lekdommere har stereotypiske og feilaktige oppfatninger om voldtekter, viser en ny undersøkelse.
 • Nina Selbo Torset
  Nina Selbo Torset
  Journalist

Det er ett av funnene i en undersøkelse blant norske lekdommere og fagdommere.

Studien er gjennomført av forskere ved NTNU i samarbeid med Helse Stavanger og Domstoladministrasjonen. Det var BT som først omtalte undersøkelsen.

Dommerne har blitt bedt om å ta stilling til 14 påstander om kvinners ansvar ved voldtekt, såkalte «voldtektsmyter» (se faktaboks).

Resultatene viser at norske dommere i mindre grad enn et utvalg av befolkningen har stereotypiske og feilaktige oppfatninger om voldtekter. 243 lekdommere og 48 fagdommere svarte på undersøkelsen.

Blant dem er det de eldre, mannlige lekdommerne som tror mest på voldtektsmytene. Yngre, kvinnelige fagdommere tar størst avstand fra dem.

Dommere over 60 år ga generelt oftere uttrykk for stereotypiske oppfatninger om voldtekt enn yngre dommere.

Stereotypiske oppfatninger

Rundt ti prosent av dommerne, og da flest lekdommere, sa seg enig eller svært enig i disse utsagnene:

 • Mange kvinner anmelder voldtekt falskt fordi de angrer etter de har hatt sex.
 • Enhver kvinne som hisser opp en mann seksuelt, men som ikke egentlig ønsker sex, må selv ta konsekvensene.
 • I en voldtektssak er det viktig å vurdere offerets karakter og fortid.
 • I de fleste voldtekter er det ikke mannens intensjon å voldta, men han klarer ikke å beherske sin seksuelle drift.
  Spesialrådgiver Tor Langbach i Domstoladministrasjonen har bidratt med datainnsamling til undersøkelsen. Han mener det er naturlig at dommere har fordommer som alle andre, men påpeker:

– Dommere avgjør menneskers skjebne. Derfor er det svært viktig at de er bevisste på sine egne fordommer og klarer å ta avstand fra dem når de skal inn i en sak, sier han til Aftenposten.

Nærhet fjerner fordommer

Langbach mener forskjellen mellom lekdommere og fagdommere viser at fagdommere har en mer profesjonell holdning til sakene og er mer bevisste på sine oppfatninger.

— Lekdommere er vanlige folk uten juridisk utdannelse, men har samtidig mindre aksept for voldtektsmyter enn folk flest. Å komme inn på saker på nært hold kan bidra til å svekke eller ta livet av fordommer.

I studien heter det følgende om dommernes kartlagte holdninger til voldtekt:

«Problematisk blir det imidlertid først når myter om voldtekt innvirker på vurderinger av skyldspørsmålet i voldtektssaker. Denne problematikken er ikke direkte studert i rettssalen, men slike holdninger antas å virke på rettsprosessen».

Tidligere studier som undersøkelsen viser til har funnet at lekfolks, men ikke fagdommeres, oppfatning av offerets troverdighet og påfølgende domsavsigelse ble påvirket av følelsene offeret uttrykte.

- Ikke nødvendigvis problematisk

Langbach tror ikke dommernes holdninger nødvendigvis gjenspeiler hvordan voldtektssaker blir behandlet av rettsvesenet.

– Man kan mene at kvinnen ikke burde ha drukket så mye eller blitt med den ukjente mannen hjem, men samtidig være tydelig på at det ikke skal ha noen betydning for skyldspørsmål og straffutmåling i en rettssak.

At dommere har fordommer er ikke nødvendigvis problematisk, så lenge man er klar over dem, mener Langbach.

— Jeg har selv opplevd å måtte nullstille meg etter en rekke narkotikasaker hvor alle tiltalte var litauere. Da er det lett å ta med seg oppfatninger og fordommer inn i neste sak hvor tiltalte tilfeldigvis er fra Litauen. Å nullstille seg er en standardhandling for dommere.

Les også

 1. Advarer kvinner mot å drikke seg for fulle

 2. Dømt for voldtekt i tingretten - frikjent av jury i lagmannsretten

 3. Vær en kjernekar!