Norge kan gi fra seg sikkerhetsansvaret for olje-helikoptrene

Luftfartstilsynet vurderer nå om Norge skal droppe kravet om norsk driftstillatelse for helikopterselskap i norsk oljevirksomhet. Flygerforbundet advarer sterkt mot dette.

Norge vurderer å gi seg seg konrollmyndighten med utenlandske helikopterselskap som jobber i oljeindustrien i Norge.
  • Knut-erik Mikalsen

Direktør Stein Erik Nodeland i Luftfartstilsynet bekrefter overfor Aftenposten at konsekvensen vil bli at Luftfartstilsynet vil få svekket muligheten til å kontrollere at driften av helikopterselskapene følger norske sikkerhets— og vedlikeholdsregler.

LES OGSÅ:

I dag kreves det at alle helikopterselskap som driver persontrafikk til og fra oljeplattformene, skal ha en norsk driftstillatelse – på fagspråket kalles dette en AOC eller Air Operator’s Certificate.

Sjekker teknisk standard på helikoptrene

Stein Erik Nodeland

Dette er en godkjennelse til kommersiell drift for et selskap, og gis etter en nøye vurdering av alle forhold rundt det selskapet som søker om en slik tillatelse.

I dag kreves det at selskapene som skal operere på norsk sokkel skal ha en norsk AOC.

Det betyr at det er det norske Luftfartstilsynet som har ansvaret for å kontrollere at vedlikeholdet av helikoptrene følger regelverket, og at maskinparken til enhver tid er godkjent og i den tekniske stand som regelverket krever.

Denne vurderingen går også på om det enkelte selskapet har den kompetansen som skal til for å operere under de krevende forholdene som gjelder bl.a. i Nordsjøen.

LES OGSÅ:

Skal vi følge EU-reglene?

Nå kan det bli en endring på det.

EU vil ha nye og felles regler for helikoptertrafikken. EU-regelverket vil la det landet der maskinene er registrert også ha tilsyn med at selskapene følger regelverket for vedlikehold og drift. Det vil konkret si at hvis et italiensk selskap får oppdrag på norsk sokkel blir det italienske myndigheter som får ansvaret med å kontrollere selskapets operasjoner i Norge.

— Vi har ikke konkludert om Norge bør følge dette EU-regelverket. Det er en vanskelig og komplisert sak som vi kommer til å vurdere meget nøye. Fredagens ulykke vil selvsagt spille inn i denne avgjørelsen hvis det skulle vise seg at årsaken på noen måte kan knyttes til vedlikeholdet. Det vet vi ikke noe om i dag, sier Nodeland som vedgår at muligheten for norsk kontroll med utenlandske selskaps sikkerhets- og vedlikeholdsstandarder vil bli svekket.

LES OGSÅ:

Grundig vurdering

Det er Samferdselsdepartementet som har bedt tilsynet om å gi en anbefaling om Norge skal følge EU-regelverket, eller beholde dagens lovgivning.

Avdelingsdirektør Øyvind Eek leder luftfartsseksjonen, og sier at departementet vil vurdere konklusjonen fra Luftfartstilsynet nøye:

— Jeg kan bare si at dette vil bli en vanskelig sak som det ikke er selvsagt vil bli avgjort på departementsnivå. Kanskje blir det regjeringen som må ta den avgjørelsen, sier Eek til Aftenposten. Han kan ikke gi noe svar på når avgjørelsen vil bli tatt.

Det er ventet at anbefalingen fra Luftfartstilsynet vil foreligge like over sommeren.

LES OGSÅ:

Flygerne advarer

Jack Netskar.

Jack Netskar arbeider med internasjonale spørsmål i Norsk Flygerforbund.Han advarer norske myndigheter mot å gå bort fra kravet om godkjent norsk driftstillatelse for å kunne utføre flyvninger på norsk sokkel.

— Det betyr ikke at de nye EU-reglene ikke er like gode som de norske, men vi mister retten til å føre norsk kontroll med selskaper som driver med transport i norsk oljevirksomhet. Det er alltid slik at lokal kunnskap om forholdene selskapene skal operere under vil ha betydning for hvor effektiv myndighetenes tilsynsvirksomhet blir. Forholdene som helikopterselskapene skal jobbe under i Norge er ofte veldig krevende, sier Netskar.