Norge

Behring Breivik har fått avslag - får ikke gratis advokat

Staten har avslått søknaden om å dekke advokatutgifter i forbindelse med terroristens søksmål mot staten.

Øystein Storrvik (t.h) har vært forberedt på at staten ikke vil betale for jobben han gjør for Anders Behring Breivik i forbindelse med søksmålet for brudd på menneskerettighetene. Olav Olsen

 • Andreas Slettholm
  Kommentator

I april vant Anders Behring Breivik søksmålet mot Staten:

Les også

Kriminalomsorgen har utsatt

terroristen for umenneskelig og nedverdigende behandling,

Les også

fastslo Oslo tingrett

.

De dømte også staten til å betale Behring Breiviks advokatutgifter — som på domstidspunktet beløp seg til over 300.000 kroner.

Én uke senere besluttet justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp)

Les også

å anke dommen

. Dermed blir det en ny rettsrunde i lagmannsretten, og advokatregningene vil følgelig bli enda høyere. Også spørsmålet om saksomkostninger vil da bli behandlet på nytt.

Harald Stangelle om anken:

Les også

Den norske stat vil ikke akseptere å bli dømt for umenneskelig behandling. Det er bra.

Advokaten ikke overrasket

Lenge før rettssaken starten, søkte imidlertid Behring Breiviks advokat Øystein Storrvik om fri rettshjelp for sin klient. Denne ordningen innebærer at staten betaler den juridiske bistanden uansett hva utfallet blir i retten.

For at noen skal kunne få fri rettshjelp, er det et krav at klienten ikke kan dekke sine utgifter selv, saken er av stor prinsipiell interesse, og har stor personlig betydning for søkeren.

Kommunal— og moderniseringsdepartementet, som har behandlet søknaden om fri rettshjelp for Behring Breivik, har kommet til at alle disse vilkårene er oppfylt.

Likevel har de avslått søknaden om fri rettshjelp.

— Vi har gitt utfyllende begrunnelse for hvorfor vi mener staten skal dekke bistanden. Men jeg er egentlig ikke overrasket over resultatet, gitt hvilken sak dette gjelder, sier Storrvik til Aftenposten.

Les også:

Les også

Behring Breivik latterliggjøres mens pedofile møtes med aggresjon | Pål Grøndahl

— Har selv skyld i sin situasjon

Grunnen til at staten avslår å dekke Behring Breiviks advokatutgifter, er en paragraf i rettshjelploven som sier at staten kan nekte å dekke advokat «dersom det er urimelig at det offentlige betaler for bistanden».

Departementet viser til at Behring Breivik selv har ansvar for situasjonen han har havnet i, gjennom terrorangrepene han har utført og soner straffen for. På det grunnlaget er det urimelig at det offentlige betaler, fastslår staten.

— Det er en kort begrunnelse på en søknad som har vært under behandling i ti måneder. Mitt inntrykk er at det har vært lett etter begrunnelser for å gi avslag, heller enn behandling av søknaden, sier Behring Breiviks advokat Storrvik.

Saken har versert to ganger mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Fylkesmannen. Avslaget er endelig, etter at deaprtementet var klageinstans for Fylkesmannen, og valgte å opprettholde Fylkesmannens beslutning.

Mange var overrasket over retten fant at staten hadde brutt terroristens menneskerettigheter. Eksperter

Les også

mener staten kunne vunnet mot Behring Breivik om isolasjonen var bedre begrunnet

Gjør regelmessig gratisarbeid for fanger

Avgjørelsen betyr at dersom Behring Breivik til slutt skulle tape sin sak, må han betale utgiftene til advokat selv. Det har han imidlertid ikke penger til, ettersom han skylder milliarder i erstatning etter 22. juli-angrepene.

I praksis vil derfor advokat Storrvik selv måtte ta risikoen ved å jobbe gratis.

— Vi har egentlig forutsatt at dette kunne skje. Men det er mange alternativer som kan gi dekning, for eksempel å vinne saken, sier Storrvik.

- Hvorfor er dere villig til å løpe denne risikoen?

— For oss som er et stort advokatfirma, er det en del av vår hverdag å bistå for eksempel med soningsforhold. Det er et område som sjelden blir dekket, men de har likevel behov for bistand i en rekke tilfeller. Dette er typiske saker for oss. Det som er litt spesielt med denne saken, er omfanget, sier Storrvik.

Han sier at avslaget ikke får noen praktisk betydning for deres arbeid.

— Vi har vært forberedt på et slikt avslag, og er villige til å ta denne saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Vinner man der, vil man få dekket saksomkostninger fra første dag, sier Storrvik.

Innlegget etter dommen fra Utøya-overlevende Bjørn Ihler:

 1. Les også

  «Jeg nekter å umenneskeliggjøre Behring Breivik. Da følger vi i hans fotspor»

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Den europeiske menneskerettighetsdomstolen avviste Behring Breiviks klagesak mot Norge

 2. NORGE

  Terroristen bak 22.juli-angrepene ber om å bli prøveløslatt

 3. NORGE

  Slik snudde statens jurister nederlaget mot Behring Breivik til full seier i dag

 4. NORGE

  Høyesterett avviser anken til Behring Breivik

 5. NORGE

  Behring Breiviks advokat: Setningen som viser hvor langt partene står fra hverandre

 6. NORGE

  Staten sterkt kritisk til tingrettens Breivik-dom