Norge

Åpner for 200 flere stillinger for nyutdannede leger

Kommunene roper etter fastleger, operasjonssaler står tomme på kveldstid, og leger jobber mye overtid. Nå åpner Helsedirektoratet for 200 flere stillinger for nyutdannede leger.

Eivind Valestrand (29), som var ferdig utdannet lege i fjor sommer, venter på å komme i gang med siste del av legeutdannelsen. Foto: Terje Svaan

 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Eivind Valestrand (29) var ferdig utdannet lege sommeren 2018. Han ønsker å komme i gang med legespesialiseringen, som nå går under navnet LIS1 (se fakta).

Mange nyutdannede kommer ikke videre med spesialisering fordi de ikke får de siste, nødvendige månedene med spesialisering på sykehus eller i allmennpraksis.

Helsedirektoratet foreslår nå å opprette 200 nye slike stillinger.

Foreløpig er nåløyet trangt. Derfor jobber Eivind Valestrand som vikar som sykehjemslege i Trondheim. Han liker jobben, men synes det er frustrerende å stå i kø for å bli ferdig med utdannelsen sin.

 • Fastlegene: Vi gjør kontorarbeid for sykehuslegene

I kø for å få praksis

Ifølge Helsedirektoratet var det ved forrige opptak nesten 1300 søkere til 456 LIS1-stillinger. Ifølge Legeforeningen øker antall søkere som står uten stilling, år for år. Totalt er det 950 LIS1-stillinger fordelt på to opptak i året.

– Det er viktig å komme i gang med arbeidet med spesialisering. LIS1 er jo første del av spesialiseringen. Det er ulogisk at jeg må skaffe meg erfaring før jeg kommer i gang med førstegangsjobben som lege, sier Valestrand.

Tidligere måtte nyutdannede leger ha turnustjeneste på sykehus eller allmennpraksis før de kunne jobbe selvstendig som lege. Denne ordningen er nå erstattet med «Leger i spesialisering (LIS1)».

Alle leger, også de som studerer i utlandet, må ha LIS1-stilling for å kunne påbegynne spesialisering. Dette gjelder både for spesialisering i sykehus og for dem som skal jobbe i kommunehelsetjenesten, for eksempel som fastleger.

Helsedirektoratet har snudd trill rundt

– Jeg er glad for at Helsedirektoratet konkluderer med at vi trenger flere LIS1-stillinger. I 2014 fikk jeg råd om å redusere antall stillinger. Jeg er glad jeg ikke fulgte det rådet, sier helseminister Bent Høie (H).

Divisjonsdirektør Sissel Husøy i Helsedirektoratet sier det er flere grunner til at direktoratet nå anbefaler flere LIS1-stillinger.

– Utviklingen i antall legestillinger siden 2014 har vært adskillig høyere enn vi forutså den gangen, med modellen vi hadde tilgjengelig for å anslå fremtidig legebehov.

Siden også leger som er utdannet i andre EØS-land må gjennomføre LIS1 før de kan ta fatt på videre spesialistutdanning, trengs det flere stillinger, forklarer hun.

Bent Høie presiserer at behovet for flere fastleger er et område han følger nøye med på. Han sier at departementet samarbeider med Legeforeningen for å rekruttere flere fastleger samt beholde de fastlegene som er i jobb. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Risikerer å vente et år

Helsedirektoratet begrunner behovet for 200 flere LIS1-stillinger med at:

 • kommunehelsetjenesten har fått flere oppgaver
 • det er behov for flere fastleger
 • legene har behov for mer normal arbeidstid
 • sykehusutstyr og inventar må utnyttes bedre
 • ventelistene skal ned
 • fremtidig behov for flere legespesialister i sykehusene

– Hvordan skal du få foretakene og leger i allmennpraksis til å ta imot disse legene?

– Vi må se på hva som er realistisk kapasitet i tjenesten. Og vurdere om det kan finnes flere læringsarenaer. Dette blir også et økonomisk spørsmål som vi må komme tilbake til i neste statsbudsjett, sier Høie.

Han legger til at det i Granavolden-erklæringen er slått fast at man ønsker å øke antall LIS-stillinger, ikke minst på grunn av utfordringene i allmennpraksis.

– Er du enig i at man trenger 200 nye LIS1-stillinger?

– Jeg kan ikke ta stilling til anslaget. Min vurdering er at det er rom for økning.

Legeforeningen: Bent Høie må lytte til rådene

Behovet for 200 nye stillinger er i tråd med anslaget Legeforeningen har kommet frem til.

– Høie har bedt om en rapport og sier han er glad for å få et annet resultat enn han fikk i 2014. Helseministeren kan derfor ikke gjøre annet enn å lytte til de vektige argumentene både fra Helsedirektoratets fagavdeling og våre eksperter, sier president Marit Hermansen.

– Dette er et behov vi vet bare vil øke i fremtiden. Helseministeren kan ikke vente, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen. Foto: Legeforeningen

Hun presiserer at utfordringen helsevesenet står overfor, er den store mangelen på legespesialister både nå og i fremtiden.

– Det paradoksale er at leger må stå i kø når Norge trenger flere legespesialister.

Flere står i kø

Flere av Valestrands medstudenter står også i kø. De fleste jobber i helsevesenet mens de venter på LIS1-stilling. Selv får Valestrand god veiledning i jobben som vikar.

– Noen av oss risikerer å måtte vente et år. Men de fleste unngår å snakke om at de ikke fikk LIS1-stilling eller vikarjobb.

– Hva ønsker du å spesialisere deg til?

– Det er akkurat det jeg håper en LIS1- stilling kan hjelpe meg med å avgjøre.

Les mer om

 1. Legeforeningen
 2. Bent Høie
 3. Fastlegene
 4. Rekruttering