Norge

Kjørte asylsøkere for 85 millioner kroner

Det er brukt over 130 millioner kroner på å transportere asylsøkere med taxi, buss, fly og andre fremkomstmidler rundt i Norge de siste 15 månedene. Bare i 2015 stoppet drosjetakstameteret på 28 millioner, viser ferske UDI- tall

Fra akuttmottaket på Refstad i Oslo har man sendt asylsøkere viderer for millioner av kroner. Blant annet ble flyktninger sendt i taxi til Kristiansand.
  • Thomas Olsen
    Journalist

Det går frem av tall Aftenposten har fått fra Utlendingsdirektoratet (UDI), og som har bakgrunn i en redegjørelse til Justis— og beredskapsdepartementet, der UDI ble bedt om å oppgi taxiutgiftene i forbindelse med frakt av asylsøkere. Svaret fra UDI har til nå vært hemmeligstemplet.

Transportutgiftene i hele 2015 var på 85,2 millioner kroner. Etter en gjennomgang av regnskapet for 2015 har man nå identifisert at hele 28 millioner gikk til drosjeturer av asylsøkere til og fra mottak.

I fjor kom det litt over 31.000 asylsøkere til Norge. Svært mange av disse kom i løpet av tre høstmåneder. Og det var på slutten av 2015 transportkostnadene økte betydelig, opplyser presserådgiver i UDI, Kristian N. Stakset-Gundersen.

— Økningen kom på grunn av at store grupper nyankomne asylsøkere fortløpende måtte flyttes fra ankomstsentrene og ut til midlertidige asylmottaksløsninger. Disse mottakene har UDI den siste tiden jobbet med å avvikle, og flytter fortløpende beboerne der ut til vanlige asylmottak. Det har medført et stort transportbehov også i 2016, skriver Stakset-Gundersen i en epost.

Regninger for bussleie og taxitransport har altså fortsatt å strømme inn i 2016, selv om antall asylsøkere stupte i desember i fjor.

Flyktninger logger på:

Les også

Derfor deler FN ut mobiler og SIM-kort til alle i flyktningleiren

Tusenvis må flyttes igjen

I løpet av første kvartal 2016 kom regningen opp i 48,5 millioner transportkroner. Bare drosjetaksameteret viste 13, 4 millioner ved utgangen av mars.

UDI forklarer de fortsatt høye utgiftene med at man i år har måttet flytte tusenvis av asylsøkere fra over 100 akuttinnkvarteringsteder til rimeligere botilbud.

79 nye tilbud:

Les også

Her vil de nye asylmottakene komme

Sendt i taxi Oslo – Kristiansand

Bakgrunnen for at UDI må opplyse om sine drosjeregninger og transportutgifter, var flere episoder der asylsøkere ble sendt med taxi over lange distanser. Ett eksempel som vekket reaksjoner var da 53 asylsøkere ble sendt med ti drosjer fra Oslo til Kristiansand midt på natten i slutten av oktober i fjor, en tur som vanligvis koster ca. 10.000 kroner pr. bil.

I hele 2014 var UDIs drosjeregning på 16,6 millioner. De siste 15 månedene har taxiutgiftene samlet passert 41 millioner.

Da det i fjor høst både strømmet asylsøkere til Råde ankomstsenter fra sør og til Kirkenes over Storskog-grensen i nord, var UDI fullstendig på felgen både når det gjaldt innkvartering og logistikk.

Hadde ikke tid til å vente på bussen

Det kom da så mange så fort, at UDI ikke hadde kapasitet til å vente på at en buss ble ledig, forklarer presserådgiveren.

— Det hendte at vi måtte bruke taxi til større og lengre transportoppdrag i stedet for buss grunn av manglende tilgjengelighet hos leverandørene eller på grunn av kjøre-/hviletidsbestemmelser. Transport kunne ved mange anledninger dessuten ikke vente til buss ble tilgjengelig, fordi det stadig kom nye asylsøkere inn og vi var avhengige av å flytte personer raskt for å omdisponere plasser i et mottakssystem under sterkt press.

Dette koster det å kle opp asylsøkere:

Les også

Her er UDI-garderoben

Store oppakninger og mye bagasjer gjorde at UDI måtte sende asylsøkere i drosje.

Hadde for mye bagasjeDet er flere forklaringer på den enorme bruken av taxier og minibusser. I brevet til departementet må UDI også svare på hvilke vurderinger de har lagt til grunn når taxi er brukt fremfor rimeligere alternativer. Bagasjeproblemer en årsak, forklarer UDI:

— En utfordring har vært at asylsøkerne til tider har hatt med seg så stor mengde bagasje at det ikke har vært plass på transportmiddelet. Utfordringen med bagasje har gjort det vanskelig å bestille disse reisene. Vi har opplevd at asylsøkere ikke har fått plass på rutebuss grunnet for stor mengde bagasje, heter det i brevet.

  • Asylstrømmen i fjor høst tok UDI på sengen:- Vi ble reddet av at situasjonen normaliserte seg

Vanskelig fra A til B og så til C

Til Aftenposten skriver UDI at logistikk og praktiske hensyn også spiller inn i dette asylregnestykket.

— Grunnen til at UDI i utstrakt grad benytter chartrede busser og taxi fremfor vanlig rutegående kollektivtransport, er at sistnevnte er veldig ressurskrevende å løse i praksis: Personer skal fraktes til og fra start- og endestasjon, billetter anskaffes, informasjon gis om hvor søkerne skal og hvor de eventuelt må bytte buss/tog må formidles, eller følgeperson må være med for å sikre at alle kommer dit de skal. Dette er utfordrende og dyrt, og innebærer en høyere sannsynlighet for at ikke folk kommer dit de skal, og det gjøres derfor i mindre omfang, forklarer Kristian Nicolai Stakset-Gundersen.

I vinter har tusenvis av asylsøkere bodd i akuttmottak som i mange tilfeller var hotell, campinghytter eller konferansesentre på øde og avsides steder. Mange var langt inn i fjellheimen eller på øyer langt ut i havgapetnordpå.

I brevet til departementet skriver UDI at taxi anses som "forsvarlig da asylsøkere enkelte ganger måtte transporteres fra svært avsidesliggende områder på kort varsel. I slike tilfeller anses taxi som eneste transportalternativ."

Der ingen skulle tru asylsøkere kunne bu:

Les også

Velkommen til Norges mest isolerte asylmottak

Hele Nord-Norge var skrapet for busser i høst. Transportselskapene tjente godt på å frakte asylsøkere som kom til Norge over Storskog-grensen.

Transport til mottak, skole og helseTil Justis— og beredskapsdepartementet forklarer UDI detaljert om transportutgiftene i fjor. Der fremgår det at brorparten av utgiftene handler om reiser til og mellom mottak. Kostnadene til denne transporten doblet seg fra 2014.

Da UDI sendte sitt brev med detaljerte opplysninger i januar, var ikke tallene for november og desember klare. Derfor er de faktiske tallene for transportutgifter høyere enn i denne oversikten.Transport til og fra transittmottakene Refstad og Haslesmoen kostet henholdsvis 9.350.184 og 6.996.568 kroner, viser det detaljerte regnskapet som omfatter utlegg til og med oktober 2015.

I perioden i fjor gikk også utleggene for å sende asylsøkere til skole opp. Nærmere 12 millioner til norskundervisning og 3,1 mill til andre undervisningstilbud.

Utgifter for å komme seg til UDI-intervju var beskjedne 81.000 kroner, viser oversikten.

I utgiftene til ulike transportleverandører finner vi to regninger for charterfly, som ble brukt til å frakte asylsøkere fra Kirkenes i fjor høst. Det er utbetalt 5 og 4,3 millioner til selskapet Aircontact i 2015.

Brukte millioner på desperat folkeforflytningen i nord:

Les også

Asylsøkernes arktiske rute ender på UDIs charterfly

Strammer inn taxibruken

UDI har nå gjennomgått alle reiserefusjonskrav og drosjebilag som er kommet inn i 2016. Ved mange akuttmottak har bruken av drosje vært unødvendig høy, slår man fast overfor departementet.

— Taxibruken for akuttmottakene var i en periode unødvendig høy, for eksempel i forbindelse med transport mellom helseinstitusjon og akuttmottak. På bakgrunn av disse funnene har UDI iverksatt umiddelbare tiltak ved å sende ut nye rutiner med presiseringer av taxibruk, skriver UDIs avdelingsdirektør Stephan Mo til Justis- og beredskapsdepartementet.

Lister opp tiltak

UDI varsler flere tiltak for å få kontroll over transportutgifter, særlig hvis behovet igjen skal settes under press. De lister opp følgende:

  • Gjennomgå rammeavtalen med Norgestaxi og vurdere om den er god nok til å håndtere en ny situasjon med høye ankomster, eller alternativt gjennomføre en ny konkurranse.
  • Vurdere egen rammeavtale for transport fra ankomstsenter.
  • Gå i dialog med Via Travel for å finne ut om de vil klare å levere avtalte tjenester ved en ny ankomstsituasjon, eller alternativt inngå en ny rammeavtale/tilleggsavtale.

Fikk transporthjelptilbud fra Forsvaret

Det går også frem i brevet at UDI har fått tilbud om bistand fra Forsvaret, både til å planlegge og koordinere transport, samt benytte avtalene som Forsvaret har med sivile busselskap.

UDI og mottakene har ikke benyttet Forsvarets tilbud. I et senere brev til departementet begrunnes dette med at mottak av flyktninger og asylsøkere i utgangspunktet er et ansvar for sivile myndigheter.

— Vi har ikke vurdert det som nødvendig å benytte denne bistanden i den forstand at «sivile ressurser ikke var uttømt.» Bruk av taxi var en mulighet som kunne brukes, når de andre avtaler som UDI hadde inngått om transport ikke kunne benyttes, utgreier presserådgiver Kristian Nicolai Stakset-Gundersen i UDI overfor Aftenposten.

Les også

  1. 53 asylsøkere kom med taxier til asylmottak

  2. Sender flyktninger i taxi

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa