Norge

John Christian Elden er blitt oppfordret til å snakke sakte og bruke lite jus

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden gikk kraftig ut i sitt innledningsforedrag. Han gikk så fort frem at ikke alle klarte å holde følge.

Forsvarer John Christian Elden varsler et tøffere forsvar.
  • Hans O. Torgersen
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

– Jeg er blitt oppfordret av mine kolleger om å bruke en muntlig form, ikke bruke mye jus og snakke sakte. Jeg vet ikke om jeg har greid noe av det, men vi får prøve, sa Eirik Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, i sal 250 tirsdag formiddag.

– Jeg har jo hørt deg før og synes det går fint når det gjelder det med sakte, poengterte rettens administrator, lagmann Kristel Heyerdahl, til latter fra salen. Forsvarsadvokaten er nemlig kjent for å snakke svært raskt.

Men likevel måtte hun flere ganger stanse Elden under innledningsforedraget.

– Jeg oppfattet ikke det. Det gikk så fort, sa Heyerdahl på et tidspunkt der Elden refererte til en del av forklaringen til Jensen.

Hadde for stor tro på tingretten

Jensens profilerte forsvarer gikk ut i hundre da han onsdag holdt sitt innledningsforedrag. Han hadde på forhånd varslet at Jensen har bedt om et mer offensivt forsvar.

– Vi har fått beskjed om at vi må imøtegå det som kommer og føre egne bevis, sa han.

Elden gikk raskt til angrep på dommen fra Oslo tingrett.

– Vi hadde en for stor tro på i tingretten at mangelen på bevis på skyld skulle være et grunnlag for frifinnelse.

Deretter varslet Elden at i ankesaken skal «alt skal frem».

– Vi aksepterte at det var en del punkter det ikke var bevisførsel rundt (ref. Oslo tingrett), at det var en del sladdede dokumenter, og så videre. Det kommer vi ikke til å akseptere nå. Det kommer til å bli noen kamper om bevisførselen.

  • Spesialenheten: Måtte fremskynde pågripelsen av Eirik Jensen

Elden til juryen: – Bevisene mot Cappelen er ikke bevis mot Jensen

Inne i sal 250 kom forsvarsadvokaten med en klar oppfordring til legfolkene i juryen:

– Ingenting av det som er lagt til grunn i dommen mot Cappelen & co. kan dere legge til grunn i saken mot Jensen. Det som begge aktorene har sagt nå og det som jeg sier er ikke bevis. Bevisførselen starter først i det Jensen begynner å forklare seg etter at vi er ferdige med innledningen.

Elden poengterte at innledningsforedraget skal være objektivt, noe han åpenbart mener at aktoratets innledning ikke var.

– Når dere starter denne saken, så er utgangspunktet det som står i Grunnloven: Enhver er uskyldig frem til det motsatte er bevist. Mitt mål så langt er å få dere tilbake dit, sa Elden.

John Christian Elden og hans klient Eirik Jensen før ankesaken startet tirsdag morgen.

Elden om Jensen: – Han kjemper for livet

Aktoratet har varslet at man vil kunne be om lukkede dører for å unngå at blant annet informasjon om politiets arbeidsmetoder blir offentlig kjent.

– Det er en tilnærming vi ikke vil akseptere, saken skal gå for åpne dører. Ting som Jensen har taushetsplikt om, har han rett til å forklare seg om. Han kjemper for livet.

Mandag fortalte Jensen til Aftenposten at han ønsker «mer trøkk» fra forsvarerne.

– Står Cappelen bak så mange innførsler?

Elden gikk i sitt innledningsforedrag videre med å stille spørsmål rundt forklaringene til Gjermund Cappelen.

– Står han bak så mange innførsler og med de kvantaene? Det er et bevistema, sier Elden.

Han mener at aktoratet ikke har noe ønske om å så tvil om Cappelens forklaring om innførsel av mange tonn hasj.

– Cappelen legger på et tonn og får mindre straff. Jeg hevder ikke at Cappelen har gjort ingenting. Vi legger grunn til at han har det, men stiller spørsmål rundt omfanget og at Jensen har hatt noe med det å gjøre, sier Elden.

«Hvem er Eirik Jensen?»

Mot slutten av sitt innledningsforedrag tegnet Elden et bilde av Eirik Jensen:

– Han har jobbet i narkopolitiet, mot gjenger, og vært en spydspiss i denne sammenhengen i 35 år. Det er på mange måter en uriaspost, fordi man får mange fiender, noe vi skal høre mer om.

Han beskrev en polititjenestemann som har fått resultater, men som også har vært omstridt.

– Han var ikke spesielt flink til å skrive. Han ba ofte andre om å legge ting inn i systemene for seg.

Han kritiserte også det han mener er rykter som Spesialenheten «lar henge».

– Han har jobbet mye med verstinger, og da får man et rykte på seg. Vi vil grave i disse ryktene, som fremstilles av påtalemyndigheten, for å se hvor langt man kommer. Vi kommer ikke til å la disse ryktene henge, sa Elden.

Les mer om

  1. Eirik Jensen-saken
  2. Eirik Jensen
  3. Korrupsjon
  4. Narkotika
  5. John Christian Elden