Åpner for å skrote granskning av Oslo-politiet etter Jensen-saken

I fjor krevde justisministeren en granskning av Oslo-politiet. Nå vil justisdepartementet «vurdere» om den skal gjennomføres.

Etter dommen mot Eirik Jensen i Oslo tingrett forlangte daværende justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen en granskning av Oslo-politiet. Nå kan den skrinlegges.

Da dommen falt mot Eirik Jensen i Oslo tingrett i september i fjor, sa daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) at det ville være riktig å gjennomføre en grundig gjennomgang av Oslo-politiet. Saken avdekket blant annet at informantbehandlingen i Oslo politidistrikt var svært uregulert.

Amundsen forlangte en granskning; den skulle være ekstern og uavhengig.

– Selv om dommen ikke er rettskraftig, er det forhold som har kommet frem i saken som gjør at det uansett er riktig å nå ta initiativ til en grundig gjennomgang, sa Amundsen etter dommen falt i Oslo tingrett.

Gjennomgangen skulle gjøres uavhengig av skyldspørsmål og det endelige utfallet av rettssaken, sa den daværende justisministeren.

Daværende justisminister Per-Willy Amundsen forlangte en ekstern granskning av Oslo-politiet etter at dommen mot Eirik Jensen falt i Oslo tingrett. Her avbildet sammen med politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Forlangte granskning, nå kan den skrotes

Ett år senere lar granskningen av Oslo-politiet vente på seg. Nå er Justis- og beredskapsdepartementet langt mer lunkne til en ekstern granskning av Oslo-politiet.

Departementet opplyser til Aftenposten i en e-post at saken er «til behandling». På spørsmål om hva det innebærer, svarer kommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudry følgende:

«Justis- og beredskapsdepartementet vil etter at det foreligger en rettskraftig dom, vurdere om det skal gjennomføres en gjennomgang og utredning om saken.»

Hverken Amundsens partifelle justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) eller øvrig politisk ledelse i departementet ønsker å uttale seg om granskningen av Oslo-politiet. De ønsker heller ikke begrunne hvorfor man nå åpner for å droppe granskningen, men viser til eposten.

Splittelse i politiet

Aftenposten kjenner til at flere personer i Politi-Norge mener den eksterne granskningen allerede burde vært igangsatt. Det skal også være uenighet innad i politiet om når en eventuell granskning bør gjennomføres.

En sentralt plassert person i politiet, som jobber tett opp mot informantvirksomheten i etaten, mener at de «lever i skyggen» av Eirik Jensen-saken.

Samme person mener det er åpenbart at granskningen bør gjennomføres, og at politiet må være åpne om det som har skjedd.

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) krever ikke granskning av Oslo-politiet uansett utfall i Jensen-saken. Her avbildet sammen med politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold og politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Første varsel om Jensen i 2000

I løpet av rettssaken i Oslo tingrett kom det frem at flere personer i og utenfor politiet gjennom årene har varslet om «tvilsom» kontakt mellom Jensen og Cappelen.

De første varslene om det tvilsomme forholdet kom allerede i 2000, da varslet tre polititjenestemenn om et tvilsomt forhold mellom den tidligere politilederen og hasjsmugleren.

I mai 2011 ble Kripos informert av Spesialenheten for politisaker om at de hadde fått tips fra en 52 år gammel narkodømt mann. Tipseren fortalte at Cappelen gjennom flere år hadde smuglet tonnevis med hasj til landet og at Eirik Jensen «holdt hånd over ham».

En måned senere ble saken lagt død. Det er ikke kjent hva som ble gjort med informasjonen Kripos mottok.

Flere krever granskning

Da dommen falt i fjor mente Amundsen at en gjennomgang av politiet var viktig for å bevare tilliten til politiet og rettsstaten.

Aftenposten har bedt om et intervju med politimester i Oslo politidistrikt Hans Sverre Sjøvold. Han ønsker ikke å kommentere selve granskningen, men via kommunikasjonsavdelingen i Oslo-politiet sier han at «han fortsatt er positiv til en ekstern granskning».

Flere politikere tok til orde for en granskning av Oslo-politiet etter Jensen-dommen.

– Etter dommen mot Jensen lurer man på hvordan i alle dager Oslo politidistrikt har håndtert denne typen saker, sa Peter Christian Frølich (H) i justiskomiteen på Stortinget.

Rettsmaraton starter neste uke

Ankesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen starter i Borgarting lagmannsrett tirsdag i neste uke, det er satt av fem måneder til saken. Det blir flere måneder med intenst medietrykk ettersom saken allerede har skapt overskrifter siden Jensen ble pågrepet i februar 2014.

Jensen nekter seg skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av minst 13,9 tonn hasj. I Oslo tingrett ble den tidligere politilederen dømt til 21 års fengsel i fjor. Ifølge dommen har Jensen hjulpet Cappelen med å innføre tonnevis av hasj.

Cappelen har erkjent skyld, men har anket straffen på 15 års fengsel.